Put people first
Microsoft heeft Copilot aangekondigd voor de onderwijssector. Wat weten we nu al? Onze collega en Microsoft-expert Harold van de Kamp vertelt het in deze blog.

Copilot is Chefsache

Blog door Ernst Steffen

De opkomst van generatieve AI (ChatGPT, Microsoft Copilot) is inmiddels te vergelijken met de introductie van de Apple iPhone: een gamechanger! Generatieve AI kan onder meer tekst, beeld, spraak en code genereren. Wanneer deze genererende vaardigheid wordt aangevuld met de eigen informatie van een medewerker en de organisatie, om de wat, waarom en hoe van een interactie vorm te geven, dan wordt het een stuk eenvoudiger om werkzaamheden effectief uit te voeren.

Het kan zorgen voor bijvoorbeeld een nog meer gepersonaliseerde klantenservice, waardoor organisaties klanten sneller en gerichter ondersteunen. En het kan bijvoorbeeld ook helpen met het verlichten van de werkdruk van zorg-professionals door het overnemen van diverse administratieve taken, waardoor meer kwalitatieve tijd aan de patiënt kan worden besteed. Maar wat betekent generatieve AI voor organisaties en medewerkers?

Dit item delen:

“De invoering van Copilot is geen exclusief IT-feestje, maar een compleet bedrijfsuitje!”

e-office nieuws

Dit betekent generatieve AI voor jou

Om dit uit te vinden is momenteel een wereldwijde kopgroep van organisaties in samenwerking met Microsoft actief om Copilot-projecten uit te voeren. Organisatorisch is dan vaak de IT-afdeling in de lead om deze testperiode vorm te geven. Waarbij uiteraard samengewerkt wordt met collega’s uit de business. Dit mag wat ons betreft wel een tandje scherper. Zelf zijn wij voorstander van business-pull in plaats van technology-push: medewerkers zitten achter het stuur, het werkproces is leidend en wordt vervolgens ondersteunt door de juiste technologie. Níet andersom. Wij noemen dit het vormgeven van de Digital Employee Experience (DEX).

Oog voor de mens

Dit vraagt om een moderne manier van leiderschap. Meer oog voor het netwerk van medewerkers en teams, minder voor de hiërarchie. Een succesvolle business-pull staat voor luisteren, samenvatten en doorvragen. Want Copilot als integraal onderdeel van DEX is de nieuwe manier van werken in moderne organisaties: minder aandacht voor ‘knippen & plakken’, meer tijd voor analyseren, verbinden en innoveren.

Met name deze laatste vaardigheden worden steeds belangrijker in de complexe wereld waarin wij nu leven en zullen de hele organisatie raken. Om het succes van de invoering van Copilot te borgen, dient dit op het hoogste niveau in de organisatie belegd te worden. Door een DEX-team op te zetten – direct rapporterend aan de Chief Digital Officer (CDO) of een Raad van Bestuur collega met affiniteit en passie voor mensen, data & AI – kan effectief de toegevoegde waarde van Copilot binnen de organisatie zichtbaar worden.

Een team van veranderspecialisten met business-pull ervaring dat actief bij de medewerkers informatie en inzichten ophaalt, om samen te analyseren waar het procesmatig schuurt en welke ruimte voor verbetering aanwezig is. Wensen en behoeften van medewerkers zijn leidend, niet de technologie. Bij het zoeken naar de juiste oplossing staat de Digital Employee Experience altijd centraal. Want uiteindelijk kunnen alleen medewerkers analyseren, verbinden en innoveren, iets waar organisaties steeds meer behoefte aan hebben.

“Medewerkers zitten achter het stuur, het werkproces is leidend en wordt vervolgens ondersteunt door de juiste technologie. Níet andersom.”

Concluderend

De invoering van Copilot is geen exclusief IT-feestje, maar een compleet bedrijfsuitje! Neem als CDO binnen de Raad van Bestuur of het Directieteam de organisatie bij de hand en richt een DEX-team in om uitvoering te geven aan het beleid. Hierdoor kunnen effectief antwoorden worden gevonden op vragen als: wat gaat Copilot voor onze organisatie betekenen (ambitie) en wat zijn de voordelen om hier als afdeling, team of project zelfstandig mee te experimenteren (use cases). Want deze eigen ervaringen helpen medewerkers bij het vertalen van de toegevoegde waarde naar de organisatiedoelstellingen.

De Digital Employee Experience is niet een nieuwe stuk gereedschap voor de organisatie. De DEX, inclusief Copilot, maakt het mogelijk om als organisatie het bestaande werk anders vorm te geven. Minder routinematige handelingen, waardoor meer ruimte voor hoogwaardige taken. De vraag is vervolgens waarom je dat zou willen!? Daarvoor is een sterk verhaal van de directie nodig waarin de WHY van de organisatie wordt aangestipt waarmee het belang van de DEX kan worden uitgelegd. Ofwel, Copilot is Chefsache.

Ernst Steffen

Stel hier jouw vraag aan Ernst.