Put people first
e-office-cloud

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden (NL)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van e-office en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen e-office en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Download our general conditions (EN)

These conditions are applicable to all proposals and/or deliveries made by e-office and agreements and/or other legal relationships between e-office and Customer, the resulting provisions and related activities regardless of whether or not they are based on a verbal, written and/or electronic agreement, unless otherwise agreed upon in writing.

Dit item delen: