Put people first

Employee experience | Een mensgerichte organisatie gedijt goed bij georganiseerde chaos én discipline!

Wanneer hiërarchie, functieomschrijvingen, externe structuren en managementprocedures wegvallen, wat blijft er dan nog van een organisatie over? Geen idee? Lees dan verder. Je komt namelijk door de traditionele organisatievormen los te laten, een stap dichter bij een mensgerichte organisatie. Dat wil je! En om het te laten slagen, is discipline een belangrijke pijler.

Mensgerichte organisatievormen

In deze derde blog uit onze employee experience serie delen wij onze kennis en ervaring. Er zijn vijf essentiële principes voor een mensgerichte organisatie. En principe twee is discipline. Waarom en wat betekent dat voor de toekomst van jouw organisatie? Dat leggen we hieronder uit.

De betekenis van dis·ci·pli·ne (de; v) is:

  1. regime van strenge gedragsregels; = tucht
  2. studierichting, wetenschap.

Heeft het personeelshandboek van jouw organisatie ook een katern met strenge gedragsregels? En hoe gaan de mensen daar dan mee om? Natuurlijk gaat het bij discipline om regels, maar wat zijn deze regels dan? Passen ze bij de organisatievorm en nog belangrijker, bij de mensen van de organisatie? En is er sprake van tucht om discipline te handhaven? Dit zijn misschien veel vragen, maar wél zaken om over na te denken. Of juist om te schrappen…

You snooze, you lose

Wil je als organisatie jouw bestaansrecht houden en meebewegen in de continu veranderende wereld, dan is het belangrijk om traditionele regels te laten vallen. We hoeven ons bijvoorbeeld niet meer te verantwoorden aan een manager of binnen de kaders van onze functie te blijven. Eigenlijk vraag je aan jouw mensen of ze zélf die discipline willen ontwikkelen, waardoor ze snappen hoever ze kunnen gaan. Geef ze dus die verantwoordelijkheid. Want als je dat doet, gaan mensen zich verantwoordelijker gedragen en zich verder ontwikkelen. Daardoor krijg je heel veel kennis en expertise aan de randen van de organisatie. Spannend? Hoeft niet, want zo doen we het bij e-office al 30 jaar. Mét succes. Kies er daarom (ook) voor om een organisatie te bouwen die allerlei menselijke eigenschappen heeft.

“De optelsom van de keuzes die iedere dag gemaakt worden, bepaalt het succes van de organisatie.”

Hoe ver kun jij gaan?

Traditionele regels en hiërarchie gaan overboord dus. Er is nu meer vrijheid en lijnen vervagen. Dat is heel fijn, maar het vergt ook discipline en de juiste begeleiding. Je moet als organisatie écht op zoek naar de balans. Weet de missie helder te maken en geef richting aan keuzes. Je wil bijvoorbeeld niet dat mensen te grote risico’s nemen of een burn-out krijgen. Dat is niet goed voor de mensen én niet voor de organisatie. Daarom is het belangrijk dat mensen begeleid en opgeleid worden, zodat ze gedisciplineerd hun werk kunnen doen. We doelen dan niet op een diploma, het gaat om kennis vergaren binnen de organisatie zelf. Hoe werk je samen en waar liggen grenzen. Die van jezelf als ook van een ander. Weet jij binnen welke kaders jij je kan en mag bewegen?

Opleiding: studie versus EQ

Natuurlijk heb je mensen met kennis nodig en daar is een opleiding heel handig voor. Maar vergeet ook het EQ niet: de emotionele intelligentie. Want naast de expertise om bijvoorbeeld de problemen van een klant op te lossen, moeten mensen ook leren om zélf problemen op te lossen. Daarbij is communicatie heel belangrijk. Zeg je dat je iets gaat doen, organiseer het dan ook zo dat het lukt. En kun je jouw belofte niet waarmaken, communiceer daarover. Of zeg gewoon nee. Je bent immers zelf in charge. Voor leiders ligt er de belangrijke rol om mensen hierin op te leiden. En ze te begeleiden!

Help elkaar

Discipline heeft dus ook te maken met de manier van organiseren. Laat je alle regels en hokjes vallen, dan ontstaat er misschien wel chaos. Dus kaders zijn wel fijn. Deze kunnen natuurlijk wél creatief zijn. Waar is er behoefte aan? Leg dat vast. Als organisatie heb je een doel en of je daar nu linksom of rechtsom komt, dát maakt niets uit. Het gaat erom dat je jouw mensen faciliteert zodat ze hun eigen route uitstippelen richting het gezamenlijke doel. Vertrouw op de experts. Ja, dat betekent misschien een cultuurverandering en een tikkie chaos. En dat is best spannend. Maar verbeteren betekent veranderen. Sta daarvoor open en vergeet niet: help elkaar in dit proces.

 

Ben je benieuwd wat wij voor de mensen binnen jouw organisatie kunnen betekenen? Hoe we samen de employee experience naar een hoger niveau tillen? Wij denken graag met je mee.

Meer weten over hybride werken, net-zero impact en wellbeïng?
Dit item delen: