Put people first

Verbinden van medewerkers & kennis is het recept voor bloeiende organisaties

Recent werd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Introductie | Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers – editie 3 – SCP’ gepubliceerd. De conclusie van het SCP‘ is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog meer het uitgangspunt moet zijn van het organisatiebeleid van werkgevers. Op het juiste moment, want de Nederlandse arbeidsmarkt kent een aantal dringende uitdagingen. Onder meer vergrijzing, tekort aan personeel, omgang met hybride werken en de impact van klimaatverandering.

Dit vraagt om ‘people centric’ werkgeverschap, waarbij de werkomgeving dient aan te sluiten bij de werkbeleving van de medewerkers en toekomstige collega’s. Wanneer er een onbalans is tussen werkomgeving en werkbeleving neemt de kans op burn-out of vertrek toe. Ofwel: hoe kan ik als management mijn medewerkers laten bloeien?

Hoe laat ik mijn mensen bloeien?

Stel medewerkers in staat om uit te blinken door slim samenwerken en laagdrempelig kennisdelen met collega’s en/of partners mogelijk te maken. En door een modern platform te faciliteren waarmee werkprocessen verbeterd kunnen worden én biedt actief ondersteuning rondom welzijn. Want bloeien is gericht op het krijgen van energie en autonomie om zinvol werk te doen! Dit wordt onderbouwd door een onderzoek van Manpower: driekwart van de ondervraagde werknemers wil gemotiveerd en gepassioneerd zijn over het werk dat ze doen.

Een voorbeeld

Een organisatie in de diervoederindustrie heeft te maken met een vergrijzend personeelsbestand. Hierdoor is de organisatie bevreesd dat kennis verloren kan gaan. Er zijn verschillende manieren om deze uitdaging te tackelen, bijvoorbeeld door een jonge collega een jaar lang buiten formatie te laten meelopen met de voor zijn pensioen staande medewerker. Maar dit is budgettair niet lang houdbaar. Gelukkig is er is een duurzamer alternatief: de inzet van moderne data technologie. Hierdoor blijft de opgebouwde ervaring en expertise voor de organisatie op een gestructureerde manier behouden.

Wij hebben met behulp van een model de kennis van de met pensioengaande medewerker succesvol opgeslagen in een voor de gehele organisatie toegankelijke afdelingspagina. Zodat de benodigde data bijvoorbeeld eenvoudiger te vinden en te gebruiken is door nieuwe medewerkers. Het model is door middel van labeling van relevante inhoud getraind. Daarbij is gebruik gemaakt van domein-experts. Ofwel: moderne data technologie is de hefboom om tot een effectieve werkomgeving te komen die aansluit bij de werkbeleving van de verschillende generaties op de werkvloer.

Mensen en kennis verbinden

Het verbinden van medewerkers en kennis is dan ook het medicijn om ‘bloeien’ mogelijk te maken. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat organisaties beter presteren als de medewerkers een gemengde culturele achtergrond hebben. Dit betekent dat van management verwacht mag worden dat hierop wordt gestuurd. Niet alleen tijdens een krappe arbeidsmarkt, maar als onderdeel van een duurzame carrière.

Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat medewerkers vroegtijdig vertrekken. Denk aan het faciliteren van opleiding en training, het bieden van goede arbeidsvoorwaarden en het ondersteunen van hybride werken. Want data technologie staat aan de basis van een werkomgeving anno nu. Wél met in achtneming van een belangrijke voorwaarde: het bloeien moet door medewerkers worden aangestuurd, niet worden gecontroleerd door HR. Want een gemotiveerde workforce heeft baat bij energie en autonomie in het werk.

Hackathon van 3-7 oktober 2022!

Het verbinden van medewerkers en kennis staat aan de basis van een ‘people centric’ werkomgeving! Daarom organiseren wij begin oktober een week met specifieke aandacht voor het toepassen van data technologie in werkprocessen. Dit om initiatieven op het snijvlak van mens-organisatie-data-technologie verder aan te scherpen en door te ontwikkelen. En wij willen dit doen in samenwerking met jou, om zo organisaties te ondersteunen bij de verbinding van medewerkers en kennis! Dus heb je een uitdaging waar wij ons met het Datateam over mogen buigen, laat ons dat dan weten!

5 essentiële principes voor een mensgerichte organisatie
Dit item delen: