Put people first

Hybride onderwijs: toekomstmuziek of praktijk?

COVID-19 heeft de werkwijze van het onderwijs compleet veranderd. Na thuisonderwijs, afstandsleren en online lesgeven, is er nu ook het hybride lesgeven. Deze veranderingen vragen veel van zowel docenten, als leerlingen en studenten. Hoewel de coronaperiode onderwijsinstellingen heeft geholpen om IT te omarmen en processen te digitaliseren, zijn er ook nieuwe uitdagingen ontstaan. Want hoe zorg je nu voor verbinding tussen de docenten en hun leerlingen? En waar deel je kennis met collega’s wanneer je elkaar niet meer spreekt in de docentenkamer? In deze blog delen we onze visie op hybride onderwijs. Is het een blijvertje?

Hybride lesgeven; wat is dat precies?

De noodzaak voor IT is in de educatiesector nog nooit zo hoog geweest als het afgelopen jaar. Waar thuisonderwijs vorig jaar ineens de norm werd, mogen docenten, leraren, studenten en leerlingen nu weer mondjesmaat richting de scholen en universiteiten. Daarmee schuiven langzaam steeds meer naar hybride onderwijs. Een vorm waarbij je als docent aan een deel van je klas fysiek lesgeeft en de rest van de klas de les vanuit huis volgt. Dit kan natuurlijk handig zijn als je het rooster van voor de crisis wilt blijven gebruiken, maar je moet als school wel over de mogelijkheden beschikken. Denk aan een goede wifi-verbinding, tablets en laptops en een online platform om samenwerkingen tot stand te brengen. Het meest gebruikte platform om op afstand optimale samenwerkingen te realiseren is Microsoft 365.

Onderwijs omarmt IT

Covid-19 stimuleert een andere manier van samenwerken. Tussen docenten en hun leerlingen, tussen leerkrachten onderling, maar ook tussen de diverse locaties van een onderwijsonderstelling. De wens van steeds meer onderwijsonderstellingen is dan ook om overal en altijd kennis met elkaar te kunnen delen en samen te kunnen werken. Nu, maar ook als ze straks weer klassikaal onderwijs gaan geven. Microsoft 365 helpt hierbij. Gebruik bijvoorbeeld tools als Microsoft Teams en SharePoint Online (intranet) tijdens het voorbereiden van je lessen, het delen van kennis, het samenwerken aan documenten en het brainstormen over een bepaalde lesmethode. Op het moment dat je IT-omgeving goed is ingericht, hoef je hiervoor niet meer fysiek bij elkaar te komen. Het kan ook gewoon vanuit je eigen werkkamer of klaslokaal. En dat bespaart tijd. Tijd die je kunt investeren in je leerlingen en collega’s.

Webinar ‘Hybride onderwijs: toekomstmuziek of praktijk?’

Hybride onderwijs kent veel voordelen. Toch denken wij niet dat dit altijd zo blijft. Met name omdat de mensenkant in de educatiewereld zo belangrijk is. Wel geloven we dat deze periode van thuisonderwijs en hybride lesgeven ervoor gezorgd heeft dat onderwijsinstellingen nu een goed fundament voor IT gebouwd hebben. Die ze in de toekomst, als we weer 100% op locatie werken, ook blijven inzetten.

Meer weten over dit onderwerp?
Dit item delen: