Put people first

Hoe gaan we werkstress tegen en zorgen we voor een betere employee experience?

Van 14 tot en met 18 november 2022 organiseert OVAL de Week van de Werkstress. Werkgevers krijgen deze week concrete handvatten om dit samen met hun werknemers te realiseren. Het inzetten op het versterken van alle medewerkers leidt er namelijk toe dat een organisatie meer in balans komt. En wij van e-office hebben zeker ideeën over hoe werkstress tegengegaan kan worden.

Voordelen goed werkklimaat
Een goed werkklimaat (ook wel de employee experience genoemd) zorgt ervoor dat medewerkers in hun kracht gezet worden om hun werk met plezier en creativiteit uit te voeren. Ja, employee experience is een term die lekker bekt, maar heeft een nóg veel krachtigere inhoud: we stellen individuen in staat het beste uit zichzelf te halen in de werkomgeving én een werkplek die dat faciliteert. En wat dat de organisatie dan oplevert? Naast blije medewerkers die zich uitgedaagd en gesteund voelen, tilt het je organisatie als geheel naar een hoger level. En dát betekent minder werkstress!

Dít zijn onze tips voor het verbeteren van de employee experience:

1. Visie
Het hebben en delen van een visie is van groot belang. Als er geen doel is om naartoe te werken, en geen visie over wat de organisatie (en dus de teams en individuele medewerker) wil bereiken, dan komen er algauw vragen naar boven: waar doen we het voor? Wat zijn onze doelen? De medewerkers zitten achter in de bus, maar hebben geen idee waar ze heen gaan. Wat is onze bestemming? Wie bestuurt de bus? Dit heeft een negatieve impact op de werkervaring van de medewerker. Zingeving en duidelijke doelen zijn daarom key!

2. Openheid, eerlijkheid, vertrouwen
Wij zien een sterke beweging naar people centric organisaties. Dat betekent dat organisaties intensief zullen willen investeren in hun medewerkers om ze meer weerbaar te maken, meer zelfvoorzienend en beter zelf georganiseerd. De enige manier om de medewerkers weerbaarder, zelfvoorzienender en beter georganiseerd te maken, is door open en eerlijk naar elkaar te zijn. In alles. Daar is van beide kanten veel vertrouwen voor nodig. Maar alleen door elkaar (werknemer en werkgever) dat kwetsbare vertrouwen te geven, kunnen we elkaar verder helpen en groeien.

3. Hybride werken
Na de COVID-19 pandemie is onze manier van werken veranderd; de optie hybride werken is ter tafel gekomen. We zien echter dat deze nog niet goed geïntegreerd is in veel organisaties. Maar een verandering in werkcultuur vraagt veel van medewerkers en management. Daarom: ga het gesprek aan met elkaar. Hybride werken? Hoe dan? Wat zijn do’s en don’ts? Via welke kanalen communiceren we met elkaar? Hoe kunnen we de verdeling tussen werk en prive goed in de gaten houden? Het staat en valt met werkafspraken. Kijk eens naar je eigen organisatie: hebben jullie je werkafspraken goed binnen de organisatie gecommuniceerd?

4. Werkafspraken
We noemen hem gewoon nog een keer, want niet alleen hybride werken moet goed met elkaar afgesproken worden. Werkafspraken dus! Al het werken en samenwerken binnen organisaties is onderhevig aan werkafspraken. Die heb je nodig zodat mensen weten wat er van ze verwacht wordt. Dat ze weten hoe ze met elkaaar kunnen samenwerken. En dat ze de ruimte hebben om hun werk in te richten zoals dat voor hen het prettigst en efficientst is. Dan zet je mensen in hun kracht en verlaag je werkdruk en stress.

5. Veiligheid
Zorg dat mensen zich veilig genoeg voelen om vragen te stellen of ideeën te delen. Om fouten te maken. Voor leiders ligt er de mooie taak om te managen op output, in plaats van micromanagement en controle. Sturen op kwaliteit, in plaats van kwantiteit. Want zet je mensen in hun kracht, dan groeien ze. En daarmee de organisatie ook, in de breedste zin van het woord.

6. Slim werken
Er is niets zo frustrerend en demotiverend als onzinnig werk. Vruchteloos zoeken naar informatie. Van het kastje naar de muur gestuurd worden. Oeverloos vergaderen zonder enig plan of doel. Onnodig herhalende handelingen. En dat allemaal onder een zware tijdsdruk?! Dit kan gemakkelijker en fijner. Faciliteer medewerkers met moderne technologie, de werkafspraken die erbij horen, en ga terug naar de oervorm van (samen)werken!

7. Leren en ontwikkelen
Medewerkers vinden het steeds belangrijker om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Een onderzoek van LinkedIn wees al eens uit dat 94% van de werknemers langer in een bedrijf blijft als zij meer zouden investeren in hun leer- en ontwikkelproces. Het belang van leren en ontwikkelen is dus groter dan ooit. Organisaties en haar mensen moeten zich klaarmaken voor de toekomst. Dat betekent wendbaar zijn én blijven. Daarmee rijst de vraag: ligt de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling bij de organisatie of bij de medewerker? Het meest logische antwoord: bij beide. En als organisatie is het belangrijk daarin een faciliterende rol te hebben. Meer weten over dergelijke faciliterende tools? Neem dan contact met ons op!

Onze conclusie

De weg naar een mensgerichte organisatie met een lagere werkstress is lang en hobbelig. Wij hebben een aantal tips gegeven, maar we praten ook graag met je verder over handige tools om de employee experience te verbeteren, zoals Microsoft Viva. Maar, vergeet niet: het staat en valt met de mens.

Als organisatie ben je namelijk een samenspel van mensen. Medewerkers hebben allerlei eigenschappen in zich. Onder andere eigenschappen waar de organisatie voor staat, anders zouden ze immers niet voor je werken. En had jij ze niet aangenomen. Denk aan luisteren, meedenken, empathisch zijn, zorgen voor de omgeving.

En voor organisaties geldt het volgende: hoe beter je mensen selecteert, hoe beter je ze opleidt en begeleidt, hoe beter zij je als organisatie begrijpen. Ze snappen waar jij voor staat, en kunnen gerichter, effectiever en blijer aan de slag. En dat helpt met het wegnemen van werkstress en het creëren van een fijnere employee experience, zodat de organisatie ook vooruit kan.

Hopelijk hoeven we dan in de toekomst geen ‘Week van de Werkstress’ meer te organiseren. Maar tot die tijd helpen we jullie daar graag mee!

5 essentiële principes voor een mensgerichte organisatie
Dit item delen: