Put people first

De impact van een Microsoft 365 tenant migratie op de medewerkers van BinckBank: e-office onderzocht het

BinckBank is gek op beleggen en biedt al twintig jaar gebruiksvriendelijke en meermaals bekroonde platformen met slimme tools waarmee particuliere beleggers kunnen handelen op financiële marketen in Europa en de Verenigde Staten. Met deze platformen worden haar klanten in staat gesteld om hun investeringsambities waar te maken. Ook voor de eigen medewerkers is het allemaal goed geregeld. In samenwerking met e-office migreerde BinckBank enkele jaren geleden al haar Microsoft Office-omgeving succesvol naar de cloud. Hierdoor hebben medewerkers 24/7 vanaf ieder device goed beveiligde toegang tot bedrijfsapplicaties. Toen er na de overname van BinckBank door Saxo Bank twee Microsoft 365-omgevingen moesten worden samengebracht, zocht IT-manager Rutger Tromp opnieuw contact met e-office. In dit interview vertelt hij hoe een impactanalyse met oog voor de eindgebruikers ervoor zorgt dat medewerkers tijdens deze migratie en in de toekomst optimaal kunnen blijven (samen)werken.

Twee IT-omgevingen integreren tot één centrale omgeving

Een bedrijfsovername heeft altijd gevolgen voor de betrokken organisaties. Niet alleen op financieel en organisatorisch vlak, maar ook voor de IT-omgeving en de daarmee samenhangende bedrijfsprocessen. Na de overname van BinckBank door Saxo Bank moesten twee Microsoft 365-omgevingen samengebracht worden tot één centrale omgeving en werkwijze. Rutger: “Ter voorbereiding op deze migratie heb ik e-office gevraagd om voor ons een impactanalyse uit te voeren. Omdat er overduidelijk verschillen waren tussen beide implementaties, wilden we weten wat de impact zou zijn van een migratie. Was het bijvoorbeeld verstandig om alles te migreren of konden we er ook voor kiezen om alleen Outlook en de inhoud van OneDrive mee te nemen? Zouden onze medewerkers dan bepaalde functionaliteiten gaan missen die ze nu wel regelmatig gebruiken? Met andere woorden: Hoe houd je de onderlinge samenwerking optimaal als je fuseert met een andere bank? En welke effecten heeft dat op onze omgevingen? ”

Een mensgerichte aanpak: in alles wat ze doen

Rutger: “Omdat onze eerdere samenwerking zo goed was bevallen, was het voor mij vanzelfsprekend om ook deze keer e-office weer te benaderen. Dit kwam vooral omdat e-office een mensgerichte aanpak heeft en een partner is met wie je echt samenwerkt. Vanaf het begin hebben mijn collega’s, de uiteindelijke gebruikers, centraal gestaan. e-office biedt geen oplossing vanuit de techniek, maar kijkt vooral hoe de oplossing waarde toevoegt aan de organisatie en hoe de techniek daarin kan faciliteren. Dat doet niet iedere ICT-organisatie.”

Put people first: gebruikers worden bij het proces betrokken

Om ervoor te zorgen dat ook de medewerkers zich betrokken voelen bij een dergelijk IT-project, kijkt e-office verder dan de oorspronkelijke vraag. “Het is echt tekenend voor hen dat ze eerst onderzocht hebben wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de omgevingen van BinckBank en Saxo Bank”, vertelt Rutger enthousiast. “Of wat een migratie betekent voor de gebruikers én hoe de applicaties op dit moment gebruikt worden. Om dit inzichtelijk te maken, is e-office al vroeg in het traject het gesprek aangegaan met de IT-beheerders van BinckBank. Samen hebben zij een enquête opgezet om onder de medewerkers te verspreiden. Op deze manier kreeg e-office belangrijke inzichten boven tafel én voelden onze medewerkers zich betrokken bij het gehele proces. Het gaat immers toch om hun werkomgeving.”

Een goede en gestructureerde samenwerking

De werksessies met de verschillende gebruikersgroepen vonden -door de coronamaatregelen- voornamelijk via Microsoft Teams plaats. Rutger: “De samenwerking via Teams heeft mijns inziens totaal geen invloed gehad op het project en het resultaat. De samenwerking verliep namelijk precies zoals we vooraf hadden gehoopt. Als vanouds, goed en gestructureerd. Daarnaast had iedereen een duidelijke rol binnen het project, wat ook heel fijn werkte.” Op de vraag of Rutger e-office bij andere organisaties zal aanbevelen, antwoordt hij resoluut: “Absoluut! Ik heb het al vaker gezegd, e-office stelt de gebruikers centraal en kijkt dan pas hoe de techniek ons kan faciliteren. Zo weet ik zeker dat de adoptie van de migratie straks ook velen malen hoger zal zijn.”

Na diverse werksessies met de gebruikersgroepen heeft e-office de impactanalyse afgerond en gepresenteerd aan Rutger en de andere MT-leden van BinckBank. Rutger: “e-office heeft ons geadviseerd over hoe wij deze migratie van twee IT-omgevingen het beste kunnen aanvliegen. Nu is het aan ons om een keuze te maken. Ik ben ontzettend tevreden over het resultaat. De scan heeft een hoop vragen weggenomen en veel duidelijkheid geschept.”

Op zoek naar een partner om de samenwerking binnen jouw organisatie te optimaliseren?
Dit item delen: