visie

Wie ons al wat langer kent weet dat onze visie steeds evolueert. Maar altijd in de lijn van onze zoektocht naar nieuwe manieren van werken, samenwerken en organiseren. En altijd op het snijvlak van technologie, mens en organisatie.

de wereld verandert

Innovaties volgen elkaar snel op. Niet alleen in de digitale wereld maar op allerlei wetenschapsterreinen. Rekenkracht is voor iedereen beschikbaar en de digitale globalisering zorgt ervoor dat iedereen ter wereld elkaar digitaal kan aanraken. Het klimaat lijkt snel te veranderen waardoor grote groepen mensen zich (gaan) verplaatsen over de wereld. Oude structuren en machtsverhoudingen staan ter discussie. De nieuwe wereld is de nieuwe norm en vraagt om verfrissende oplossingen.

divider

liquid organisation

Onze samenleving is snel aan het veranderen, maar doen organisaties dat ook? Organisaties die de snelheid van verandering in de samenleving willen bijhouden zullen uit een ander hout gesneden zijn. De bouwstenen voor een liquid organisation zijn: the routine machine, the augmented professional, the virtual teams.

divider

routine machine

liquid organisations kenmerken zich door de perfecte samenwerking tussen mens en machine. Machines zijn vrijwel altijd sneller en nauwkeuriger wanneer het om het uitvoeren van routinematige werkzaamheden gaat. Alle routinematige vragen en situaties worden door de routine machine afgehandeld, zonder dat daarbij veel aandacht van mensen nodig is.

divider

augmented professional

Het fundament van iedere organisatie is de medewerker. Een liquid organisation werkt met professionals die zichzelf perfect kunnen organiseren, maximaal gebruik kunnen maken van Augmented Intelligence en in teamverband complexe vraagstukken kunnen oplossen. Deze professional wordt maximaal ondersteund door AI om de juiste beslissingen nemen en hun eigen creativiteit maximaal te benutten.

divider

virtueel team

In situaties waarbij zowel de routine machine als de augmented professional geen antwoord kan geven op het complexe vraagstuk, dan wordt een (virtueel) team samengesteld. Een virtueel team bestaat uit interne en externe experts ondersteund door een slimme omgeving. Door te kiezen voor een vaste aanpak is er optimaal ruimte voor menselijke creativiteit bij het oplossen van het vraagstuk.

divider
feedback