Watson ProfileThis


ProfileThis is een Watson tool die gericht is op het slimmer maken van een organisatie: nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden moeten op het organisatie- en teamniveau terecht komen. Eén manier om ‘eilanden’ met elkaar te verbinden is (automatisch) verbanden leggen tussen skills en gedrag van medewerkers.

ProfileThis volgt alle medewerkers in een bedrijf, zowel de blauwe gestructureerde data, zoals (CRM, Urenboeken) als gele (ongestructureerde systemen zoals Yammer, IBM Connections, SharePoint) en semi (zoals Verse e-mail: eerst beginnen met metadata, wanneer van wie tot wie, hoe snel antwoord etc…). Dit moet leiden tot een profiel dat je kunt vergelijken met anderen als het om kennis en kunde gaat, versus een profiel dat om communicatie gaat.

Voordeel: door automatisch de brug te slaan met Watson creëer je een enorme tijdwinst. De medewerker zal in veel gevallen sneller gebruik maken van de kennis van een collega. Watson zal je proactief tips geven op basis van je gedrag. Deze manier van werken zal bijdragen aan organisatie doelen of gemeenschappelijke doelen.

Meer weten over Profile This?

Rene Rietveld

business manager IBM
feedback