secure productivity


In een wereld waar gebruiksvriendelijkheid en informatieveiligheid op gespannen voet met elkaar staan, helpt e-office organisaties hierin een gezonde balans te vinden. Een evenwicht waarbij gebruikers kunnen werken met de tools en apparaten die zij graag gebruiken en nodig hebben om productief te zijn. En waar tegelijkertijd bescherming van persoonsgegevens en gevoelige informatie optimaal is. Het vinden van deze balans noemen wij Secure Productivity.

Waarom is Secure Productivity nu zo belangrijk?

  • medewerkers worden meer en meer zelfvoorzienend, denk maar eens aan de vele gratis tools (dropbox, wetransfer etc) om documenten over de grenzen van de organisatie heen op te slaan c.q. te delen. Heeft u er nog grip op wat er met uw bedrijfsinformatie gebeurd?
  • We gebruiken steeds meer verschillende devices waarmee we ook nog eens mobieler worden. Hoe zorgen we er voor dat informatie die letterlijk buiten de grenzen van de organisatie komt niet op straat komt te liggen?
  • Tenslotte zien we ook privacy als een belangrijk thema terugkomen. Hoeveel weet Facebook inmiddels al van ons en is dat nog wel veilig? Dezelfde vraag werd afgelopen jaar over WhatsApp gesteld. Op zakelijk gebied zien we hier ook hier ontwikkelingen. Zo heeft de EU besloten om op 25 mei 2018 een nieuwe privacywet, de AVG, in werking te laten treden, waarin strikte eisen aan het opslaan van en werken met persoonsgegevens worden gesteld

Genoeg reden om eens na te denken over de balans tussen veiligheid en productiviteit op de werkplek.

Onze Secure Productivity dienstverlening omvat 4 type producten:

 

Interviews & scans.

Waar staan we (als organisatie en wat hebben we voor ogen op het gebied van informatieveiligheid? Sluit het beeld van hoe veilig we werken wel bij de werkelijkheid aan?

roadmap sessies.

Als inspiratiesessie voor organisaties. Wat is er allemaal mogelijk in de wereld van informatieveiligheid, waar gaan deze ontwikkelingen naar toe en waar hebben we als organisatie nu echt behoefte aan? Samen met u komen we tot een roadmap op basis van gewenste en haalbare …??

awareness training & adoptie.

Je kunt veel met techniek, maar uiteindelijk valt of staat informatieveiligheid bij gedrag van medewerkers. Geef medewerkers inzicht in wat veilig werken is en wat valkuilen zijn.

En tenslotte de inrichting.

Technisch kun je veel afdwingen, op allerlei niveaus, van documentbeveiliging tot aan het beheren van de devices binnen de organisatie. Onze dienstverlening kent hierin niveaus van complete ontzorging tot aan het opleiden van eigen mensen.

Het Secure Productivity pakket van de e-office start met awareness-scans voor medewerkers (hoe bewust zijn uw medewerkers als het gaat om veilig en productief werken?), management en IT-afdelingen. Vervolgens wordt een pakket samengesteld van advies, roadmap sessies, inrichting en trainingen op basis van wens en behoefte. In al onze dienstverlening staat de balans tussen mens, organisatie en technologie centraal.

Wilt u meer weten?

feedback