adoptie aanpak


Hoe garanderen wij een succesvolle adoptie?
“Tell me and I’ll forget. Show me and I might remember. Involve me and I’ll understand.” (Confucius)

e-office weet uit jarenlange ervaring dat bij de implementatie van nieuwe technologische oplossingen de slagingskansen fors toenemen wanneer je medewerkers in een vroeg stadium betrekt bij de verandering. Daarom hanteren wij de a-day-in-the-life scenario aanpak. Via deze methode wordt een verandering niet alleen top-down doorgevoerd, maar verleid je medewerkers om te kijken hoe de nieuwe technische tools passen binnen de eigen werkzaamheden. Hierdoor is de verandering tevens een bottom-up aangelegenheid. Dit leidt tot meer draagvlak binnen de organisatie, wat de slagingskansen van IT-projecten vergroot.

 

visievorming en scenario aanpak

Met de klant doorlopen we verschillende fases. Allereerst gaan we met de klant aan de slag om de visie te bepalen. Daaruit ontstaan specifieke doelstellingen die we vertalen naar scenario’s uit de dagelijkse praktijk van medewerkers. Voorbeelden zijn onder meer slim omgaan met e-mail en agenda, effectief en efficiënt samenwerken aan digitale documenten. Deze scenario’s benaderen – eerst in een pilotfase en daarna organisatiebreed – vanuit de drie niveaus: kennis (1), houding (2) en gedrag & vaardigheden (3).

drie niveaus's adoptieBij het niveau kennis draait het om het goed informeren van de medewerkers ten aanzien van de verandering. Bij houding gaat het om bewustwording van de noodzaak en het creëren van draagvlak. Bij gedrag & vaardigheden intgreren we de verandering in de dagelijkse activiteiten.

ambassadeurs

Sleutel in deze aanpak is de rol van ambassadeurs. Dit zijn medewerkers binnen de organisatie die enthousiast zijn over de verandering. En die kunnen fungeren als aanspreekpunt voor het traject. Zij zijn over de gehele linie betrokken bij het ingebruikname van de nieuwe IT oplossing(en).

meer informatie

Wil je meer weten over onze adoptie aanpak bij nieuwe IT-oplossingen?
Lees onze whitepapers over:
de vier onmisbare zaken voor adoptie van je social platform
5 tips voor een succesvolle adoptiestrategie van Yammer

Wil je meer weten over onze adoptie aanpak bij nieuwe IT-oplossingen?

feedback