privacy policy

verzameling van persoonsgegevens
Als wij persoonsgegevens van u nodig hebben of toestemming nodig hebben om contact met u op te nemen om een dienst te verlenen of een transactie uit te voeren waarom u gevraagd hebt, zoals het ontvangen van informatie over producten en/of diensten van e-office, het aanvragen van nieuwsbrieven per e-mail, het lid worden van een exclusieve website of service, het aanmelden voor een evenement of een cursus of het aanschaffen, downloaden en/of registreren van e office-producten, vragen wij u om deze gegevens. We kunnen onder meer de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: uw naam, uw titel, de naam van uw bedrijf of organisatie, het e-mailadres van uw werk, het telefoonnummer van uw werk, het adres van uw werk of van uw huis, gegevens over uw functie, gegevens over uw bedrijf en gegevens over creditcards.

Tevens kunnen er bepaalde gegevens over uw bezoek aan de site worden verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt voor toegang tot internet, de datum en tijd waarop u de oplossing gebruikt of de site bezoekt, de pagina’s van de site die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze site bent verbonden. Hiernaast wordt er op de site gebruikgemaakt van zogenaamde cookies. Deze gegevens worden gebruikt om de oplossing of site te verbeteren, trends te analyseren en de oplossing of site te beheren.

het gebruik van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u op deze site aan e-office verstrekt of door e-office op deze site worden verzameld, worden gebruikt om de site te beheren en de dienst(en) te verlenen of om de transactie(s) uit te voeren waarom u hebt gevraagd of waarvoor u een machtiging, dan wel toestemming, hebt verleend.
Ter ondersteuning van deze toepassingen en/of site kan e-office persoonsgegevens gebruiken om u effectievere klantenservice te verlenen, om de site en verwante e-office-producten of –diensten te verbeteren en het gebruik van de site te vereenvoudigen, doordat u niet meer herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft in te typen of de site aan te passen aan uw voorkeuren of interesses. De informatie die door de site of oplossing wordt verzameld, kan worden gecombineerd met gegevens die door andere e-office-diensten zijn verzameld zodat uw interactie met e-office zo consistent mogelijk wordt.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u belangrijke informatie te verschaffen over het product of de dienst waarvan u gebruikmaakt, zoals essentiële updates en meldingen.

e-office kan zo nu en dan e-mailberichten verzenden waarin u op de hoogte wordt gehouden van technische diensten of beveiligingskwesties met betrekking tot een product of een dienst die u hebt aangevraagd, of waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u een product of dienst hebt aangevraagd. Bij sommige diensten die door de site worden aangeboden, vormt contact met de klant een wezenlijk onderdeel van de dienst. Aangezien dit soort berichten een wezenlijk onderdeel vormt van de dienst(en) die u hebt gekozen, kunt u zich hier niet voor uitschrijven.

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring en keuzes die u op de site of in de oplossing maakt niet per se van toepassing zijn op persoonsgegevens die u e-office hebt verstrekt in de context van andere, apart verzorgde e-office-producten of -diensten.

e-office zal de door e-office verzamelde persoonsgegevens:

– nooit voor andere doeleinden gebruiken dan waartoe deze door e-office
worden verzameld.
– nooit zonder uw voorafgaande, ondubbelzinnige. toestemming aan
derden buiten de e-office organisatie (dochterondernemingen en
afdelingen van e-office) verstrekken.
– niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor deze worden verzameld
noodzakelijk is.

Incidenteel huurt e-office andere bedrijven in om namens ons beperkte services te verlenen, zoals websitebeheer, het sturen van informatie, het activeren van diensten. We verstrekken die bedrijven alleen de persoonsgegevens die ze nodig hebben om de betreffende dienst te verlenen. Ze zijn verplicht de gegevens vertrouwelijk te houden en mogen die gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

In bepaalde gevallen zal e-office derden voorzien van uw persoonsgegevens indien de wet dit vereist of als e-office in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot e-office, oplossing of website; (b) de rechten en eigendommen van e-office en verwante websites te beschermen; (c) te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke veiligheid van e-office-werknemers of -tussenpersonen, gebruikers van e-office-producten en -diensten, en overige personen.

beheer en beveiliging van uw persoonlijke gegevens
e-office streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens zo zorgvuldig mogelijk te beheren alsmede de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt de site gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang. Deze servers bevinden zich in beveiligde gebouwen. Gevoelige persoonsgegevens, zoals een creditcardnummer, worden bij het verzenden via internet bovendien beveiligd door middel van codering, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

cookies
Op deze site worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de site persoonlijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunnen relevante gegevens eenvoudiger worden geleverd, wordt het navigeren gemakkelijker, enzovoort. Wanneer u de website weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de site kunt gebruiken zoals u die hebt ingesteld.

Sinds 5 juni 2012 schrijft de Nederlandse wet een opt-in voor voor het gebruik van niet-functionele cookies. Onder niet-functionele cookies worden cookies verstaan die niet per se noodzakelijk zijn om de website te kunnen bezoeken. Bij bezoek aan de e-office website wordt u gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies.

functionele cookies
e-office-blogs gebruiken functionele cookies wanneer u een reactie plaatst, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen als u een reactie onder een artikel wilt plaatsen. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
Niet-functionele cookies
e-office websites gebruiken Google Analytics als webanalyse-service om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.
Als u op een e-office-website gebruik maakt van de social media sharebuttons, wordt ook een cookie geplaatst. Daarmee hoeft u een volgende keer niet meer bij het betreffende sociale netwerk in te loggen om een artikel te delen. Ook kunt u dankzij deze cookies zien welke artikelen u al gedeeld hebt.

uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door e-office verwerkt worden, heeft u het recht:

– deze gegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen;
– uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor
een bepaald doel in te trekken.

U kunt hiervoor contact opnemen met e-office via info@e-office.com

Wij maken u erop attent dat het wijzigen of laten verwijderen van uw persoonsgegevens of het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor een bepaald doel beperkingen kan opleveren voor het gebruik van de website/de aangeboden dienst(en) door u.

handhaving van deze privacyverklaring
Als u vragen over deze verklaring hebt, kunt u contact opnemen met e-office.

wijzigingen in deze privacyverklaring
Mogelijk wordt deze privacyverklaring af en toe bijgewerkt. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens beveiligen die we verzamelen. Door de dienst te blijven gebruiken gaat u akkoord met deze privacyverklaring en eventuele updates.

contactgegevens:
Duwboot 20
3991 CD Houten
088-0018300
info@e-office.com

©2010 e-office

laatste aanpassing  juli 2014

feedback