mobile assessment

Het mobile assessment is erop gericht de informatiebehoeften van medewerkers in kaart te brengen voor het gebruik van mobiele devices. Het doel van het assessment is het maken van een gedegen beslissing over:

  1. wel of niet inzetten van mobile device management
  2. technische invulling hiervan
  3. welke enterprise app (development) strategie.

Meer weten? Neem contact op met Tim de Vries.

Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone