zelfsturende teams als antwoord op …?

Steeds vaker lees je over zelfsturende teams. Zelfsturende teams lijken het antwoord op alle situaties waarbij een normale reorganisatie niet meer werkt, een soort holy grail. Maar hoe werkt een zelfsturende team en aan welke randvoorwaarden moet je voldoen om het werkend te krijgen.
wat is het
Misschien moet ik eerst maar eens ons eigen beeld schetsen over wat een zelfsturend team is. In onze ogen is het een groep professionals die samen in staat moet zijn om een klantgroep te bedienen en als dat nodig is mee te bewegen. Dat laatste, meebewegen, betekent dat de dienstverlening van het team niet in beton is gegoten, maar dat er beweging in mogelijk is. Dat het team kan luisteren naar de klant en de beslissing kan nemen om de diensten te veranderen. Ze komen dus in actie als er een verschil gaat optreden tussen de aangeboden diensten en de verwachting van de klant. Het team begint te sturen.
Een zelfsturend team heeft iets organisch. In de ogen van veel managers zal het eruit zien als een ongeregelde bende, omdat er niet duidelijk sprake is van hiërarchie en functies. In tegenstelling tot een afdeling, heeft een zelfsturend team alles in huis om zonder tussenkomst van andere “afdelingen” zelf beslissingen te nemen hoe ze de klant bedienen. Er is dus een hoge mate van autonomie aanwezig, waardoor het team snelheid kan maken en zelf kan ‘sturen’.

voorwaarden
Om dat voor elkaar te krijgen zijn wel een aantal dingen nodig. Het team moet bestaan uit mensen die geloven in deze manier van organiseren en hun verantwoordelijkheid nemen. Er is een duidelijke klantenset nodig waar het team voor is opgezet om haar diensten aan te bieden. Er is leiderschap nodig binnen het team die haar professionals uitdaagt om steeds beter te worden en er alles aan doet om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Er zijn spelregels nodig waardoor het zelfsturende team met zo min mogelijk energie wel onderdeel blijft uitmaken van de totale organisatie. En er is vanuit de directie van de gehele organisatie vertrouwen nodig dat het zelfsturende team goed kan omgaan met haar autonomie.
Om dit alles goed te laten functioneren is een nieuwe balans nodig tussen Mens, Organisatie en Technologie. (Digital WorkSpace) De medewerker, anders gezegd de professional, zal in nauw contact moeten staan met zijn of haar collega’s en met de juiste informatie (Connected). Informatietechnologie speelt hierin een belangrijke rol. De organisatie zal zo ingericht moeten worden dat de professionals maximaal kunnen presteren. Anders gezegd, de professional krijgen van de organisatie de ruimte om beslissingen te nemen om de klant te direct te helpen (besliskracht). Uiteraard wordt de professional hierbij door de organisatie gefaciliteerd door het aanleveren van de juiste informatie en expertise.

POD
Zelfsturende teams worden in de wereld van “The Connected Company” POD’s genoemd. De e-office group maakt alweer geruime tijd gebruik van het concept van POD’s. Uit ervaring kunnen we zeggen dat het gebruik van POD’s zeer positieve effecten heeft op de betrokkenheid van de medewerkers, de tevredenheid van klanten, de snelheid van handelen, klantfocus en het resultaat van de onderneming. Het is een andere manier van denken en doen, het is anders leiding geven, anders besturen, maar het inzetten van POD’s (Zelfsturende teams) is waarschijnlijk het enige juiste antwoord om goed om te kunnen gaan met de snel toenemende complexiteit in onze samenleving.
We hebben al zelfsturende auto’s, nu uw organisatie nog.

disruptie vraagt om meer doen

blogpost

disruptie vraagt om meer doen

In het boek “The Fourth Industrial Revolution” van Klaus Schwab (voorzitter World Economic Forum) staan een aantal belangrijke vragen om rekening mee te houden: “When is disruption coming, what form will it take and how will it affect me and

lees verder
feedback