Yellow&Blue = Social&Business

Al sinds 1991 zijn we aan het zoeken hoe we ‘de kracht van mensen’ kunnen integreren in organisaties van de toekomst. Hoe zien organisaties eruit die “de kracht van mensen” maximaal kunnen inzetten om adaptief te zijn, fris, winstgevend, innoverend en ook voorspelbaar. Hierbij hebben we in de afgelopen 22 jaar alle mogelijke uithoeken van wat wel en niet mogelijk is gezien. En sinds een paar jaar weten we het: de oplossing bestaat uit “Yellow & Blue”.

Het concept Yellow&Blue helpt organisaties om vanuit een nieuw perspectief aan te kijken tegen hun eigen bedrijf. Yellow&Blue maakt je ervan bewust dat we gevangen zitten in een historische manier van denken en handelen die vooral goed is om voorspelbaar te kunnen produceren (industrialisatie). Maar deze manier van denken en handelen werkt contraproductief wanneer het gaat om creatie en innovatie.

luisteren en in gesprek gaan is mensenwerk
De slag die bedrijven in de komende jaren zullen maken is de slag om te ‘luisteren’ naar klanten en trends in de markt om vervolgens ‘in gesprek’ te gaan met de klant of prospect. Deze slag is noodzakelijk omdat via het gesprek ‘vertrouwen’ kan worden opgebouwd. En vertrouwen is de basis van een duurzame relatie en business.
De meeste organisaties zijn niet opgelijnd om ‘te luisteren’, om daarna ‘het gesprek’ aan te gaan en een specifiek antwoord of persoonlijke oplossing te bieden aan klanten. De meeste organisaties denken in klantsegmenten en productgroepen. Yellow&Blue helpt om hier genuanceerder over na te denken en uiteindelijk op zo een wijze te handelen dat de klant hier een uitstekende ‘human experience’ aan overhoud.
Wanneer organisaties de omslag maken naar luisteren en een persoonlijke benadering van klanten, dan maakt deze organisatie maximaal gebruik van de kracht van haar medewerkers. Want alleen mensen kunnen luisteren en een gesprek aangaan, dat kunnen processen nu eenmaal (nog) niet. Bestuurders die hier serieus mee aan de slag gaan zullen hun medewerkers dus niet meer als een kostenpost moeten beschouwen maar juist als een asset. Wanneer je dat doet zal je ook aan asset-management moeten doen, dus plannen, investeren, meten, onderhouden.

social business prioriteit in de boardroom
22 jaar geleden hadden we niet kunnen dromen dat bestuurders van grote toonaangevende organisaties ‘de kracht van mensen’ bovenaan hun prioriteitenlijstje zouden zetten. In de markt krijgt het de label Social Business. Wij noemen het Yellow&Blue, creatie&productie, allemaal gebaseerd op de kracht van mensen. De tijd is aangebroken dat de samenleving weer anders leert denken over mensen. We hebben weer ideeën nodig, en ideeën komen nou eenmaal van mensen.

De toekomst is er al. Alleen moeten we het eruit ‘managen’. En dat is een Social (Yellow) proces en verloopt nou eenmaal anders dan het managen van een industrieel (Blue) proces. Wat Social Business en Yellow&Blue zo interessant maakt is dat het eigenlijk twee tegenpolen zijn van elkaar: Blue gaat over controle, Yellow over vertrouwen. En we hebben ze alle twee nodig om weer succesvol te zijn.

social informatiemodel: wat is het?

Whitepaper

social informatiemodel: wat is het?

Ook in meer traditionele branches komt informatie door de hele keten heen digitaal beschikbaar. Dat biedt organisaties in die branches kansen om hun processen efficiënter in te richten, om klanten sneller te bedienen en om innovatiever te worden. Combineer deze

lees verder
IKNL: kennisvraag van klant centraal

Klantverhaal

IKNL: kennisvraag van klant centraal

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners in de oncologische en palliatieve zorg. In 2012 werd een social intranet op basis van Microsoft SharePoint voor IKNL ontwikkeld, daarna was de website aan de beurt. ‘Voor zowel

lees verder
Jan de Rijk Logistics naar moderne samenwerkingsomgeving

Klantverhaal

Jan de Rijk Logistics naar moderne samenwerkingsomgeving

Jan de Rijk Logistics is gespecialiseerd in het vervoeren en op voorraad houden van industriële producten, als halffabrikaten en onderdelen, hightech producten en verse producten als bloemen & planten. Ongeveer 120 medewerkers verzorgen de planning, vanaf verschillende locaties. “Dat proces

lees verder
feedback