vertrek babyboomers?: AskApp

Steeds vaker merken we dat er sluipenderwijs bij veel organisaties een probleem ontstaat: het vertrek van de babyboomers. Babyboomers zijn mensen die zijn geboren tussen 1946 en 1964 volgens de definitie op Wikipedia. Ik kan hier als ervaringsdeskundige over spreken omdat ik zelf ben geboren in 1959. Een 100% babyboomer dus.
Met het vertrek van de babyboomers vertrekt er namelijk ook een hoop kennis. Kennis die niet is vastgelegd in doorzoekbare systemen. En dat zou wel eens een risico kunnen voor de organisatie wanneer er geen toegang meer is tot deze specifieke kennis.

impliciete kennis
Het gaat dus om kennis die nog steeds in de hoofden zit van deze groep medewerkers. Impliciete kennis heet dat, kennis die er wel is, maar niet vrij deelbaar omdat het is opgesloten in een persoon. Wanneer je de juiste vraag stelt komt de kennis eruit en kan je er iets mee doen.
De kennis die is opgeborgen in systemen, en dus indexeerbaar is en doorzoekbaar noemen we expliciete kennis. Kennis die eenvoudig gevonden en gedeeld kan worden. De vraag die nu gesteld zal worden is hoe je de impliciete kennis van de babyboomer expliciet kan maken. Het antwoord hierop is: door de juiste vraag aan de juiste persoon te stellen.

AskApp
e-office heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld die als enterprise app in de Sharepoint omgeving ingezet kan worden: AskApp.
Met AskApp kan iedereen binnen de organisatie een “wie weet”-vraag stellen. De vraag wordt in eerste instantie automatisch uitgezet bij mensen waarvan mag worden aangenomen dat ze de vraag kunnen beantwoorden.
Maar er wordt ook een groep medewerkers automatisch benaderd waarvan niemand kan bedenken dat ze de vraag kunnen beantwoorden. En dat maakt AskApp interessant. Want door het aanhaken van andere disciplines ontstaan de mooiste nieuwe inzichten en oplossingen. Vragen stellen aan een SME (Subject Matter Expert) is veilig. Maar wanneer je ook op zoek bent naar nieuwe inzichten dan kan het faciliteren van het toeval nuttig zijn.

maak kennis expliciet
AskApp zorgt ervoor dat medewerkers worden benaderd met je specifieke WIE-WEET-vraag. De antwoorden zetten impliciete kennis om in expliciete kennis. Door de integratie met SharePoint komt deze kennis beschikbaar voor de hele organisatie.
Op deze manier wordt een oplossing geboden om de kennis van de babyboomers voor iedereen toegankelijk te maken en wordt de organisatie iedere keer een beetje slimmer.

De eerste klanten zijn intussen met AskApp aan de slag. We houden u op de hoogte van de ervaringen. Mocht u interesse hebben in het product dan kunt u uiteraard met mij contact opnemen maar ook met Jorn Bijnsdorp

 

 

De zomer van het digitale werkplezier met Office 365

blogpost

De zomer van het digitale werkplezier met Office 365

Goede medewerkers zijn schaars en dus zijn organisaties sterk gericht op het behouden van mensen. De Employee Experience staat in veel beleidsplannen centraal. De bedrijfsfysio, gezond eten bij de lunch, yoga, meditatie en andere sportfaciliteiten: bedenk het maar. De focus

lees verder
De Haagse Scholen: mensen verbinden en kennis delen

Klantverhaal

De Haagse Scholen: mensen verbinden en kennis delen

Met 52 scholen, 1800 medewerkers en 14.500 kinderen is Haagse Scholen éen van de grootste stichtingen voor primair onderwijs in Nederland. Het bestuur en facilitaire voorzieningen van de Stichting zetelt vlak naast de Haagse Hogeschool. Vincent Heugen is beleidsadviseur ICT

lees verder
april 10

blogpost

De zomer van het digitale werkplezier

Goede medewerkers zijn schaars en dus zijn organisaties sterk gericht op het behouden van mensen. De Employee Experience staat in veel beleidsplannen centraal. De bedrijfsfysio, gezond eten bij de lunch, yoga, meditatie en andere sportfaciliteiten: bedenk het maar. De focus

lees verder
bouwen op betrouwbare projectdocumenten

blogpost

bouwen op betrouwbare projectdocumenten

Wat jaren terug begon met de adoptie van SharePoint mondde dit jaar uit in een nieuwe samenwerking. Dit succesvolle praktijkverhaal uit de bouwsector laat zien hoe we tegenwoordig steeds meer vanuit uitdagingen samen met klanten ontwikkelen. Het gaat om Dura Vermeer, het gerenommeerde bouwbedrijf in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. de uitdaging Als er ergens een sector bestaat waarbij

lees verder
feedback