Prosci: 6x grotere kans op een succesvol IT project

Het zijn niet de organisaties die veranderen, maar de medewerkers. Als het goed is tenminste. Maar de realiteit is vaak anders. Veranderingen zijn soms uitdagend, kunnen stress opleveren en in het ergste geval mondt een IT project uit in een compleet fiasco. Het positieve nieuws is dat een focus op mensen in plaats van op technologie helpt. Bijvoorbeeld door de bewezen en gestructureerde change management methode van Prosci die ervoor zorgt dat medewerkers de gewenste verandering omarmen.

ontwikkeld vanuit de praktijk

Bij Prosci wordt verandering niet benaderd als een wetenschap, maar wordt het succes van verandering gemeten vanuit de praktijk door jaarlijks intensief onderzoek te doen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ADKAR Model:

  • Awareness: Is iedereen zich bewust van de noodzaak om te veranderen?
  • Desire: Heeft iedereen de wil om te veranderen?
  • Knowledge: Is er voldoende kennis in huis om de verandering aan te kunnen?
  • Ability: Zijn er voldoende vaardigheden om te kunnen veranderen?
  • Reinforcement: hoe borg je de verandering zo dat deze duurzaam is?

randvoorwaarden voor changemanagement

De eerste A van het model gaat over awareness. Iedere collega moet zich bewust zijn van het waarom van de verandering. Dat kan niet zonder sponsorship vanuit het hogere management en de business-, lijn- of afdelingsmanagers. Zij zullen telkens nut en noodzaak van de gewenste verandering moeten verduidelijken.

verandering bereik je met een goede start

Hoe we de Prosci methode inzetten bij onze klanten? Door zowel uit te zoeken wat de mate van disruptiveness (verstoring) is van de verandering als te onderzoeken of de organisatie, de mensen, wel klaar zijn voor de verandering (readyness). Om een goed beeld hiervan te krijgen wordt samen met een geaccrediteerde consultant een vragenlijst ingevuld. Daardoor wordt al bij de start van de verandering zichtbaar gemaakt waar de mensen in de organisatie staan ten opzichte van de gewenste verandering. Zijn je collega’s zich nog niet bewust van het nut of de noodzaak van de verandering, dan zul je veel interventies nodig hebben op alle aspecten van het ADKAR-model en dus tijd en geld moet uittrekken voor het gewenste resultaat.  Is de wil tot verandering er al wel dan is goede communicatie en training al voldoende.

constant meten of je op de goede weg bent

In elk veranderproces blijft het de uitdaging om ervoor te zorgen dat medewerkers niet tijdens het veranderproces verloren raken of zelfs afhaken. De Prosci methode biedt handvatten om het veranderproces constant inzichtelijk te houden en te meten.  Dit is uitstekend bruikbaar bij de implementatie van bijvoorbeeld Microsoft Office 365. Want bewezen is dat organisaties die deze methode omarmd hebben tot zes keer betere resultaten behalen, dan organisaties die dit niet deden. Met als resultaten:

  • Concurrentievoordelen omdat de IT middelen veel sneller en beter worden benut.
  • Optimaal rendement van IT middelen
  • Productieve en blije medewerkers

hulp nodig bij verandertrajecten?

Meer weten over veranderen met de PROSCI aanpak? We organiseren regelmatig Prosci sessies, kijk maar op deze pagina.

Back to school met Office 365!

blogpost

Back to school met Office 365!

Office 365 biedt prachtige mogelijkheden voor elke moderne organisatie die samenwerken en kennisdelen hoog in het vaandel heeft. Toch zien we dat vooral e-mail en chat goed gebruikt worden en dat gebruik van de overige applicaties achterblijft. Ook bij onderwijsinstellingen

lees verder
feedback