Over NLP en NLU: welke taalverwerking zit er in jouw chatbot?

NLP en NLU, zoek de verschillen

Als je je in de chatbot-wereld begeeft zullen dit hele normale termen voor je zijn. Maar voor degene die nog niet zover zijn doen we even een korte uitleg over de verschillen, of liever gezegd, waar beiden elkaar aanvullen.

NLP: natural langugage processing
NLU: natural language understanding

Beide termen worden gebruikt waar mens en machine interacteren op basis van natuurlijke taal. Deze technieken worden gebruikt om de machine te laten ‘begrijpen’ wat de mens bedoelt om vervolgens daarop te reageren.
Het lijkt dan voor de mens alsof je een normaal gesprek aan het voeren bent. Nu lijkt dit heel eenvoudig maar dat is totaal niet zo. Taal kent ongelofelijk veel nuances. Denk maar aan je eigen omgeving waar we met z’n allen de hele dag communiceren en dat iemand het verwerkt en probeert te begrijpen. Dit gaat niet altijd goed en zo ontstaat er ruis of miscommunicatie. En ja, hoe moet een machine je dan wel begrijpen?

Om een goed onderscheid te maken kun je het best kijken naar kwantitatieve en kwalitatieve elementen.

NLP is een kwantitatieve, statistische, data-gestuurde vorm van taalverwerking die gebaseerd is op waarschijnlijkheid en inschattingen. Hoewel gestructureerde gegevens gestuurde/data-driven benaderingen van taalverwerking tot op zekere hoogte nauwkeurig zijn, zijn ze meer afhankelijk van de wiskundige theorie dan van taal en menselijke cognitie.

Met NLP kun je meer patronen herkennen zodat de machine (bijvoorbeeld virtual agents/chatbots) op een eenvoudige dialoog kunnen voeren. Zo kun je heel snel alle routinematige vragen verwerken in een chatbot.

NLU gaat een stap verder dan NLP door een kwalitatieve taalkundige benadering toe te voegen aan de manier waarop een vraag of tekst wordt verwerkt. Als je met NLU aan de slag gaat, dan begrijpt de machine ook de intentie van de mens en kun je vervolgens nog betere / vloeiender dialogen voeren.

In een service gerichte situatie zoals een HR-helpdesk kun je met NLP dus begrijpen dat het om een verzoek gaat over een probleem met verlof en met NLU kun je het niet alleen vaststellen maar ook oplossen. NLU kun je dus ook beter inzetten als je het gaat hebben over het oplossen van uitzonderingsvragen als de tegenhanger van de routinematige vragen.

PS. De chatbots in ons bots as as a service platform baas bevatten zowel NLP als NLU

 

baas maakt chatbots inzetten nu nog laagdrempeliger

blogpost

baas maakt chatbots inzetten nu nog laagdrempeliger

Na de lancering van ons chatbotplatform baas | bots as a service hebben we natuurlijk niet stil gezeten. Nieuwe features toegevoegd, meer talen, nieuwe startpakketten (AVG, Scholen). Wat minder zichtbaar hebben we onder de motorkap ook het selfservice proces verder

lees verder
platformkeuze voor chatbots: wie wint?

blogpost

platformkeuze voor chatbots: wie wint?

IT is gewend om te denken in keuzes: gaan we voor dit platform of voor het andere? Logisch, want van oudsher wil je als IT-afdeling over voldoende platform-kennis beschikken om de businessvragen goed en snel te kunnen beantwoorden. Nu is

lees verder
feedback