organisational intelligence is een asset

Wat zou jij doen wanneer je eindverantwoordelijk bent voor een organisatie. Waar zou je in investeren, wat is je business driver om de toekomst van je bedrijf te waarborgen. Oh ja, en dan moet je wel meenemen in je overweging dat jouw organisatie zich beweegt in een samenleving die continu in beweging is.

Alles is aan het veranderen, je concurrenten, de markt, de politiek, de eisen van je medewerkers, de vragen van je klanten, de technologie, businessmodellen, wetgeving, milieu-eisen. Wat zou je doen?
Zou je inzetten op Governance, op beter management, op marketing, op productinnovatie, op efficiency, op het terugdringen van kosten? Wat zou je doen?

zo boven, zo onder
Wanneer ik een dergelijk probleem voorgeschoteld krijg grijp ik altijd terug op een eeuwenoud principe: “zo boven, zo onder; zo onder zo boven”. Anders gezegd: Wanneer je het grote wilt begrijpen kan je het kleine bestuderen. Het grote werkt immers in de basis hetzelfde als het kleine omdat we uit hetzelfde materiaal zijn gemaakt.

In het geval van het maken van keuzes voor een organisatie in transitie, verplaats ik mij in een vreemde stad op een voor mij vreemd continent. Alles is immers anders voor mij, alles ruikt anders, mensen praten anders, andere gebruiken, ander ritme, ander geld, andere wetten, alles anders. Wat moet ik dan doen om te overleven? Juist, in contact staan met de omgeving, de omgeving mijzelf eigen maken, de dialoog opzoeken met mijn omgeving. Anders gezegd: ik moet mijn intelligentie aanwenden om geen brokken te maken, maar de mogelijkheden te zien en te gebruiken. Je kan ook zeggen: ‘ik pas mij aan de omgeving aan’.

aanpassen
En eigenlijk is dat ook de oplossing voor bedrijven van nu: pas je aan. Maar om je aan te passen heb je intelligentie nodig. Intelligentie als organisatie om de dialoog met de klant te kunnen voeren, intelligentie om je opnieuw te organiseren bij grote veranderingen, intelligentie om constant de kennis van de organisatie te vergroten, intelligentie om kennis vast te leggen en overal en altijd aan je medewerkers beschikbaar te stellen.

intelligentie van de organisatie
Daar zou ik als bestuurder op inzetten: op het verhogen van de intelligentie van je organisatie. Organisational Intelligence is misschien wel de meest belangrijke asset om te overleven in de huidige samenleving. Organisational Intelligence gaat over mensen, mensen die verbonden zijn en hun kennis mogen en durven te delen. Dat gaat over cultuur en leiderschap, maar ook over het zien van het grote belang van Organisational Intelligence.

De e-office group zet met haar bedrijven haar kaarten met volle overtuiging op “Organisational Intelligence”. Samen helpen wij onze klanten om hun meest belangrijke asset, “Organisational Intelligence” over de jaren heen te ontwikkelen. #GAAF

de magie van de cloud

blogpost

de magie van de cloud

Herinner je nog momenten toen je als kind luisterde naar verhalen over tovenaars en magie? Herinner je ook nog het gevoel dat je hierbij had? Meestal zal dit "verwondering", soms "vrees" maar zelden "onverschilligheid" geweest zijn. Welke emoties komen er

lees verder
ik kies voor IBM!

blogpost

ik kies voor IBM!

Met bijna 20 jaar IBM ervaring op mijn curriculum vitae werd het weleens tijd dat ik uitleg waarom ik iedere keer weer kies voor IBM. En waarom ik IBM trouw blijf. IBM Global is zeer innovatief in zijn doen en

lees verder
feedback