OOZ: digitale werkplek voor 41 scholen

Met 41 scholen, meer dan 1400 medewerkers en ruim 11.000 leerlingen is OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) een grote netwerkorganisatie in de regio Zwolle. Om onderlinge kennisdelingen en samenwerking te vergemakkelijken is een portaal ingericht op basis van Office 365. John Beumer, adviseur PR en Communicatie bij OOZ en Merlijn Donk, adviseur ICT bij OOZ, maken samen deel uit van de projectgroep MIJNOOZ. John Beumer noemt de portaal geen project waarin gestreefd wordt naar afronding: “We zien dit als een fase in onze reis naar een digitale werk- en ontmoetingsplaats, dus het is geen project met een eindproduct”.

“MIJNOOZ is begin 2018 uitgerold binnen de organisatie. Deze portal maakt informatie-uitwisseling binnen de organisatie mogelijk en geeft toegang tot persoonlijke documenten. Een natuurlijke startpagina dus”, vertelt John Beumer. “En nu is het zaak om de gebruikers goed te ondersteunen en MIJNOOZ steeds verder te ontwikkelen.”

van bijlage naar linkjes

Het management binnen OOZ, zo’n 70 mensen, heeft sinds begin januari 2018 MIJNOOZ als startpagina. John Beumer: “Er waren al snel een aantal PO-scholen die met alle medewerkers over wilden van hun eigen omgeving naar MIJNOOZ: en er gaan steeds meer scholen over. Merlijn Donk vertelt: “Vanuit ICT ligt het draaiboek voor de transitie klaar”. OOZ heeft ongeveer 25 PO-scholen onder de hoede en Merlijn verwacht dat met name deze scholen voor primair onderwijs snel overstappen. “Dat heeft te maken met dat ze geen eigen startportaal hebben. Onze scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken al wel eigen portalen: die krijgen MIJNOOZ er nu als extra bij.” Binnen OOZ werken we al langer met Office 365 maar veel informatie delen we nog via e-mail. “We sturen nu informatie dubbel rond, met linkje naar SharePoint én bijlage. Daar gaan we geleidelijk mee stoppen: over een tijdje zijn het alleen nog linkjes”.

doelstelling en ambitie

OOZ kiest ervoor om de directies van de scholen het tempo te laten bepalen. John Beumer: “De reacties zijn positief: het ziet er mooi uit en het werkt laagdrempelig en dat is in deze fase belangrijk! Maar onze ambities gaan verder: we willen het onderwijs verbeteren en ondersteunen door samenwerking tussen collega’s te faciliteren. Ik verwacht dat een teamsite als Onderwijs & Kwaliteit bijvoorbeeld diep gaat wortelen in de organisatie omdat je daar rond de inhoud (taal, rekenen, innovatie, passend onderwijs) de specialisten uit verschillende scholen gaat verbinden.”

van fiets naar auto

John Beumer heeft bewust gekozen voor een persoonlijke 1:1 ondersteuning van de mensen die content plaatsen op het portaal. “Je ziet dat na de eerste training mensen eerst terugkomen met vragen over de applicatie. Dan hoor je even niets en daarna komen vragen als “kan dit ook?”. En die wensen, die nemen we dan weer mee in de volgende fase.”

rond en vierkant in een zakje

De realisatie van MIJNOOZ komt voort uit een projectgroep vanuit ICT en Communicatie, met communicatiebureau Ineziatief en e-office als externe partijen. John Beumer: “Mark Nieuwenhuizen (de consultant van e-office) snapt zowel IT als communicatie en kan dus de wensen van beide partijen vertalen. Dat is wel cruciaal. Bij Communicatie denken en werken we meer ‘rond’ en bij IT wat meer ‘vierkant’. Als je knikkers in een doosje stopt, blijft er een hoop lucht over. Aan e-office de kunst om die lucht er uit te krijgen en de vertaling te maken naar vormgeving en techniek waar iedereen blij van wordt”

4 tips voor andere scholen

Tip 1: brede projectgroep

Gevraagd naar tips voor andere scholen is dat ook meteen het eerste wat John Beumer noemt: een projectgroep met meerdere disciplines waarin iedereen evenveel stem heeft. “Mooie bijkomstigheid is dat we elkaar ook echt beter leren kennen en elkaars taal gaan snappen”.

Tip 2: Geen ongevraagde cadeautjes

Een andere tip is om de keyusers in de organisatie vroegtijdig te betrekken en wensen te inventariseren. In de woorden van John Beumer: “Maak er geen ongevraagde cadeautjes van, maar zorg dat de applicaties toegevoegde waarde hebben voor wie deze bedoeld zijn.”

Tip 3: Voldoende training en begeleiding

Zorg voor voldoende training  (liefst 1:1) voor je auteurs en keyusers. Alleen aanzetten is echt niet voldoende.

Tip 4: Maak werkafspraken

En tot slot: zorg voor goede werkafspraken. John Beumer: “Wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om de content, waaronder tekst, op de portal als gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien: wanneer we een foutje zien dan passen we dat meteen even aan in plaats van dit alleen bij een ander te melden. Wel zo snel en zo helpen we elkaar!”.

De Haagse Scholen: mensen verbinden en kennis delen

Klantverhaal

De Haagse Scholen: mensen verbinden en kennis delen

Met 52 scholen, 1800 medewerkers en 14.500 kinderen is Haagse Scholen éen van de grootste stichtingen voor primair onderwijs in Nederland. Het bestuur en facilitaire voorzieningen van de Stichting zetelt vlak naast de Haagse Hogeschool. Vincent Heugen is beleidsadviseur ICT

lees verder
bouwen op betrouwbare projectdocumenten

blogpost

bouwen op betrouwbare projectdocumenten

Wat jaren terug begon met de adoptie van SharePoint mondde dit jaar uit in een nieuwe samenwerking. Dit succesvolle praktijkverhaal uit de bouwsector laat zien hoe we tegenwoordig steeds meer vanuit uitdagingen samen met klanten ontwikkelen. Het gaat om Dura Vermeer, het gerenommeerde bouwbedrijf in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. de uitdaging Als er ergens een sector bestaat waarbij

lees verder
adoptie: wasstraat of maatpak

blogpost

adoptie: wasstraat of maatpak

Wat mooi om te zien dat adoptie eindelijk de aandacht gaat krijgen die het verdient! De webinars en trainingen vliegen je momenteel om de oren als het gaat om Office 365. En terecht, want tools worden pas echt gereedschap als de gebruiker

lees verder
feedback