Office 365 whitepaper: wat gebruik je waarvoor?

Office 365 biedt een prachtige set aan instrumenten om je werkdag productiever en leuker te maken. In de praktijk weet iedereen in een organisatie de email en agenda te vinden en te gebruiken, maar hoe zit het met de andere applicaties? We zien dat veel organisaties Office 365 aanzetten voor medewerkers en verwachten dat medewerkers de prachtige mogelijkheden vanzelf wel ontdekken. De werkelijkheid is weerbarstiger, want wie heeft of neemt de tijd om zichzelf bekend te maken met de mogelijkheden én ze in te bouwen in hun dagelijkse werkzaamheden?


Het antwoord daarop is voor de meeste organisaties: een kleine groep. En dat is geen kwestie van onwil! Wat we steeds weer zien bij het uitrollen van nieuwe technologie is dat het zeker gaat om het leren kennen van de mogelijkheden en de waarde ervan in te zien. Maar vooral dat het vraagt om een andere manier van werken, wil je alles eruit halen wat er in zit. En veranderen is nooit gemakkelijk. Dat is precies de reden waarom alleen het uitrollen van Office 365, een vrolijke interne aankondiging en een korte knoppentraining meestal niet voldoen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het opknippen in kleine stukken en het nauw aansluiten bij de bestaande werkzaamheden van mensen, het veranderen gemakkelijker maakt. Het doel is natuurlijk om het werk slimmer en sneller te doen, niet om de technologie an sich. Dus niet heel Office 365 in een keer willen introduceren, maar korte scenario-sessies hoe je een bepaalde taak handiger uitvoert met behulp van een bepaalde applicatie of een combinatie van applicaties. Of nog concreter: het inzetten van de applicatie OneNote voor efficiënter vergaderen bijvoorbeeld. Zo’n scenario-aanpak maakt het overzichtelijk voor medewerkers en de voordelen van een verandering zijn meteen duidelijk en bereikbaar. Voor een duurzame verandering is nog meer nodig, namelijk visie en steun vanuit de (top van de) organisatie en praktische werkafspraken. Vanuit IT wordt dat ook wel ‘governance’ genoemd. En als eerste stap: de wil om productiever, flexibeler of innovatiever te worden als organisatie. Want zonder doel….

In dit whitepaper hebben we inzichten, tips en adviezen bij elkaar gebracht die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij vele klanten en projecten. We rekenen erop dat het jou en je organisatie helpt bij het succesvol inzetten van Office 365.

Laat hieronder je gegevens achter en je kunt de whitepaper downloaden. Veel leesplezier!

OOZ: digitale werkplek voor 41 scholen

Klantverhaal

OOZ: digitale werkplek voor 41 scholen

Met 41 scholen, meer dan 1400 medewerkers en ruim 11.000 leerlingen is OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) een grote netwerkorganisatie in de regio Zwolle. Om onderlinge kennisdelingen en samenwerking te vergemakkelijken is een portaal ingericht op basis van

lees verder
Data Governance: cruciaal voor GDPR/AVG

blogpost

Data Governance: cruciaal voor GDPR/AVG

Waar staat nu dat bestand? Is dit de laatste versie? Vooral onder tijdsdruk krijgen we het vaak op onze heupen en slaan we nog even snel dingen lokaal op of maken we nog een extra versie voor de zekerheid. Overzicht

lees verder
feedback