gemeente Steenwijkerland: Yellow & Blue

Het begon met een groene trui van Natuur en Milieu Overijssel voor de gemeente Steenwijkerland. Wethouder Luc Greven introduceerde deze trui in de organisatie. En droeg hem op aan de gemeentesecretaris met de bedoeling dat medewerkers jaarlijks worden aangemoedigd met duurzame voorstellen te komen. Het winnende duurzame idee van dit jaar werd ingediend door één van die medewerkers, Marnix Tamse, senior adviseur. Als bedrijfs- en bestuurskundig adviseur is Marnix de laatste jaren werkzaam in de overheidssector. Zijn fascinatie voor thema’s als ketenomkering, cocreatie en vergroting van klantgerichtheid heeft hij hier opgebouwd. (zie ook marnixtamse.wordpress.com, artikelen gebiedsontwikkeling en broodvermenigvuldiging).

Geïnspireerd op de Yellow&Blue-methodiek van e-office bedacht Marnix een maatschappelijke stage om nieuwe verbindingen en samenwerkingen tot stand te laten komen. Tamse: ‘Deze stage geeft ons de mogelijkheid om eens in de keuken te kijken bij marktpartijen waar wij plannen voor maken. Het accent komt zo meer te liggen op het ontwikkelen en opbouwen van persoonlijke contacten die meerwaarde bieden in een snel veranderende omgeving.’ De gemeente: ‘Marnix’ voorstel sluit goed aan bij de visie van het managementteam op dit thema en dit biedt een mogelijkheid dat verder te ontplooien.’

Marnix won de eerste prijs met zijn duurzame voorstel. Binnenkort zullen 300 ambtenaren aan de slag gaan met Yellow & Blue.

De pitch waardoor het Yellow & Blue idee heeft gewonnen staat hieronder. In managementboeken zijn gemeenschapsinstellingen vaak de kleur blauw. De intrinsieke drijfveren worden bepaald door regels, procedures, schema’s en technieken. En de drijfveren van onze klanten zijn meestal geel: ze vragen oplossingen, creativiteit en een flexibele houding. De hierbij horende limerick was nog eens een extra trigger voor de jury:

Your customers won’t get blue,
Take it for sure, that’s true,
However the more to yellow we change,
The more we can arrange
Are you afraid of yellow and blue?

De pitch:

Wie zijn onze klanten?
Weet wij wat onze klanten boeit?
Laat wij ons wel eens wakker schudden door onze klanten?
Of wordt onze comfort zone dan teveel aangetast?
En wentelen we ons liever in ons eigen plan?
Zijn we al uitgekeken op onze eigen navel?
We moeten investeren in duurzame relaties.
Ons in de klant verplaatsen vraagt heel wat van ons.
We moeten achter ons buro vandaan komen en tussen onze klanten gaan staan.
Dat vraagt inderdaad moed en lef.
We doen nog teveel ‘van binnen naar buiten’.
Wij beginnen bij ons buro en eindigen bij onze klant.
We willen onze regels, procedures, schema’s en technieken nog te veel opleggen aan de omgeving.
Dat is iets uit de vorige eeuw.
We moeten meer naar ‘van buiten naar binnen’. Ketenomkering.
We moeten beginnen bij onze klant en eindigen bij ons buro.
Onze omgeving werkt al in ketens. Nu wij nog.
We gaan niet vanzelf naar buiten. En hebben een duw in de goede richting nodig.
We gaan elk jaar 1 dag een maatschappelijke stage lopen in het veld.
Vrijwillig maar niet vrijblijvend zodat het duurzaam is en blijft.
Bij een klant. Meekijken en –praten. We gaan ‘buiten naar binnen’ halen.
En nu nog een keer:
Wie zijn onze klanten?
Laat wij ons wel eens wakker schudden door onze klanten?
Of weten we nu nog niet hoe onze eigen navel eruit ziet?

Marnix Tamse

social informatiemodel: wat is het?

Whitepaper

social informatiemodel: wat is het?

Ook in meer traditionele branches komt informatie door de hele keten heen digitaal beschikbaar. Dat biedt organisaties in die branches kansen om hun processen efficiënter in te richten, om klanten sneller te bedienen en om innovatiever te worden. Combineer deze

lees verder
IKNL: kennisvraag van klant centraal

Klantverhaal

IKNL: kennisvraag van klant centraal

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners in de oncologische en palliatieve zorg. In 2012 werd een social intranet op basis van Microsoft SharePoint voor IKNL ontwikkeld, daarna was de website aan de beurt. ‘Voor zowel

lees verder
Saxion wil duurzaam veranderen

Klantverhaal

Saxion wil duurzaam veranderen

Steun vanuit de top, een prima samenwerking tussen ICT en HR en een duidelijke koppeling met de strategie. Alle belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van een sociaal platform zijn bij Saxion ingevuld. Marion Vrielink vanuit ICT en Cora Woltring

lees verder
feedback