first principle in 2018

Het nieuwe jaar is alweer meer dan een week onderweg en iedereen moet weer even wennen aan het werkritme na alle feestdagen. Iedere keer zie je toch weer dat het afsluiten van een jaar en het starten van een nieuw jaar iets doet met mensen. Aan het eind van het jaar ga je toch eens even zitten en nadenken over wat er allemaal is gebeurd en of je het nog wel naar je zin hebt. Het volgende nieuwe jaar biedt daarmee ook de kans om alle nieuwe voornemens en inzichten in volle vaart en nieuwe energie toe te passen. Een jaarovergang doet meer met mij en misschien ook met jou dan je in eerste instantie zou denken. Je sluit iets af en je start iets nieuws.

Dat geldt voor iedereen persoonlijk maar ook voor organisaties. Het nieuwe jaar is een startpunt voor een nieuwe koers. Dingen anders doen, handiger, sneller, duurzamer en aangesloten op het ritme van deze tijd. Als vanzelf raak je door het stellen van nieuwe organisatiedoelen ook de omgeving van medewerkers. En daarmee indirect ook de doelen die zij in hun werk willen en kunnen bereiken.

digitale transformatie

Je werd de afgelopen maanden gebombardeerd met de term Digital Transformation. Deze term wordt zoveel gebruikt en misbruikt dat daardoor de gedachte kan ontstaan dat het wel (weer) overwaait. Maar in dit geval is het zeker niet zo. We zijn in een soort hyperloop terechtgekomen van nieuwe technologieën die onze economische wereld maar ook de aarde behoorlijk kunnen veranderen. Denk aan Artificial Intelligence, robotisering, Crypto currency, Quantum Computing, Internet of Things, 3D printen, Mixed Reality en dan heb ik het nog niet eens over nanotechnologie, DNA-manipulatie, de opkomst van de elektrische auto, reizen naar Mars en dergelijke. De lijst lijkt onuitputtelijk en groeit haast dagelijks.

Deze technologische ontwikkelingen kunnen bestaande organisaties per onderdeel bedreigen, maar wanneer ze worden gecombineerd zouden hele industrieën kunnen verdwijnen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren wanneer uw (zelfrijdende auto) zelfstandig gaat ‘tanken’, op een betaalde parkeerplaats gaat staan, naar de garage rijdt en direct ook alles afrekent. En ondenkbaar is dat zeker niet.

data is de nieuwe olie

Wanneer je maar toegang hebt tot veel data dan kan je daar informatie van maken, deze informatie kan door het toe te passen kennis worden en door het vaak toe te passen wijsheid. De toename aan data is exponentieel. Het gaat zelfs zo hard dat we in 2020 nog maar 30% van alle nieuwe data kunnen opslaan op conventionele manieren. De voorspelling is dat het in 2030 nog maar 3% zal zijn en je kan verder wel bedenken hoe zich dit ontwikkeld. Om die reden wordt nu onderzocht of data kan worden opgeslagen in DNA. DNA heeft blijkbaar een zeer hoge datadichtheid.

IT meer dan facilitaire kostenpost

Wat ik met de voorbeelden wil aangeven is dat deze ontwikkelingen top of mind moeten zijn bij alle bestuurders van bestaande organisaties. En dat is lang niet altijd het geval. Technologie, en dan vooral ICT, heeft voor de meeste bestuurders een soort facilitaire connotatie. Je hebt het nodig, het kost geld maar je hebt er verder niks mee. Die tijd is echt voorbij. Wanneer je als bestuurder van een organisatie geen interesse hebt in technologische ontwikkelingen en innovatie dan denk ik dat je niet op de juiste plek zit. Je bent zelfs een gevaar voor je organisatie.

meer dan technologie

Uiteraard draait het niet alleen om technologie. Maar technologie is de aanjager van veranderingen. Daardoor zullen de businessmodellen veranderen, de interne organisatie, de manier waarop met klanten wordt omgegaan en vooral ook wat het voor gevolgen gaat hebben voor medewerkers. Deze veranderingen gaan niet sequentieel maar zullen tegelijkertijd plaatsvinden. Wat medewerkers dan nodig hebben zijn rolmodellen en duidelijk communicatie over wat er van hen wordt verwacht. Veel organisaties die het hebben aangedurfd om de stap naar Digital Transformation te maken geven dan ook aan dat het eigenlijk vooral draait om cultuur. Dus welke beslissingen neem je, hoe ga je met elkaar om, wat zijn belangrijke waarden die zorgen dat het bedrijf weer succesvol gaat worden of blijven in een almaar versnellende wereld.

waarde toevoegen

Als het om je medewerkers draait: hoe zorg je dat zij zich met de juiste dingen bezighouden. Uiteraard overal en vooral veilig. Maar waar het vooral om draait is dat mensen zich steeds meer zullen bezighouden met uitzonderingen. Uitzonderingen zijn alle situaties waar een robot of een lerende machine (nog) niets mee kan. Wij willen ervoor zorgen (samen met BLAUD en work21) dat de medewerkers van uw organisatie een moderne werkwijze aanleren waardoor zij hun afspraken kunnen nakomen, opgeruimd zijn en echt aandacht kunnen geven aan mensen en het oplossen van complexe vraagstukken. Technologie, werkstijl en organisatie worden zo ingericht dat professionals en teams zich kunnen bezighouden met de essentie van hun werk: waarde toevoegen.

First principle

Deze tijd van toenemende complexiteit vraagt er om dat je naar de essentie gaat van wat een organisatie in deze tijd moet zijn, wat wij van elkaar vragen en hoe je als professional en team moet opereren. Een interessante denkwijze hiervoor is First Principle. Je breekt het vraagstuk op in steeds kleinere delen totdat er geen aannames meer gedaan kunnen worden of misinterpretatie mogelijk is. Vandaar uit bouw je de nieuwe oplossing. Elon Musk gebruikt het first principle blijkbaar vaak en is zo ook op het idee gekomen om zelf batterijen te ontwikkelen in plaats van ze in te kopen.

Mogelijk is first principle-denken voor ons allemaal een manier om weer eens goed over onze eigen toekomst na te denken. We leven het leven op basis van veel aannames en mogelijk in deze tijd ook onwaarheden. Misschien is het verstandig om zo nu en dan terug te gaan naar de basis en onze toekomst vandaar uit weer op te bouwen met de kennis van nu.

Wij gaan het zeker doen, jij ook? Verder wil ik namens alle medewerkers van e-office en de e-office group iedereen een heel gezond, liefdevol en inspirerend 2018 toewensen!

de magie van de cloud

blogpost

de magie van de cloud

Herinner je nog momenten toen je als kind luisterde naar verhalen over tovenaars en magie? Herinner je ook nog het gevoel dat je hierbij had? Meestal zal dit "verwondering", soms "vrees" maar zelden "onverschilligheid" geweest zijn. Welke emoties komen er

lees verder
feedback