elastiekjes en slimme organisaties

Een complex vraagstuk opdelen in kleine stukjes lijkt slim omdat je dan hanteerbare brokjes overhoudt. Hetzelfde lijkt goed te werken met complexe producten. Taylor wist dat al heel lang en introduceerde een nieuwe manier van organiseren. Hak iets wat complex is in stukken, analyseer het, meet het en voorzie het van bouwinstructies zodat ongeletterde mensen de taak eenvoudig kunnen uitvoeren.
afhankelijkheden
Ok, dan heb je brokjes deelproduct die nog samen moeten komen. Daar heb je dan weer een proces voor nodig, en een slimme manager die ervoor moet zorgen dat alles weer aan elkaar wordt gelijmd. Maar wat we met het opbreken ook introduceren is een fenomeen waar we nu met elkaar heel veel last van hebben: afhankelijkheden.

veranderen
Onze organisaties zijn intussen een web aan afhankelijkheden geworden. Als elastiekjes die onderdelen, mensen, afspraken, contracten, klanten, producten op hun plaats houden. Wanneer je iets wilt veranderen dan zijn wel duizend elastiekjes die het te veranderen onderwerp weer terug op zijn plaats trekken. En daarom kunnen we niet meer veranderen.

slimme organisatie
Afspraken, workflows, verantwoordelijkheden, governance, wetgeving, formulieren, administraties, management, noem het maar op. Alles bemoeit zich met alles en daardoor wordt het steeds moeilijker om te kunnen veranderen. En wat we als slimme organisatie juist willen IS veranderen.
We zullen het dus echt anders moeten doen wanneer we een organisatie willen hebben die zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden: minder elastiekjes. Maar hoe doe je dat? Door mensen en teams meer autonomie te geven, mensen te vertrouwen dat ze de juiste dingen doen. Uiteraard moet je ze dan wel de juiste kaders meegeven, voorzien van de juiste kennis en informatie en ze leren om steeds meer en betere beslissingen te nemen.

zelfstandige teams
Maar boven alles gaat het er om dat je de klant op nummer 1 zet. Alles wat we doen, doen we voor onze klant. We ‘organiseren ons’ rondom de wensen van de klant, uiteraard binnen het ‘purpose-window’ van onze organisatie. Het gaat er om dat we zelfstandige teams maken die de klant direct kunnen helpen zonder last te hebben van elastiekjes.

Pak op die schaar en knippen maar!

Waterschap Vallei en Veluwe beheert vergunningen via Office 365

Klantverhaal

Waterschap Vallei en Veluwe beheert vergunningen via Office 365

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in hun werk. Het waterschap heeft 16 waterzuiveringsinstallaties die door

lees verder
autonomie: sluitsteen voor een nieuwe organisatie

blogpost

autonomie: sluitsteen voor een nieuwe organisatie

Dit blog gaat over het terugwinnen van autonomie. Voor mensen, medewerkers, organisaties, samenlevingen. Autonomie is het sleutelwoord voor nieuwe vormen van organiseren, leven, groeien. In het tijdperk van de industrialisatie is onze autonomie afgenomen en kunnen we nauwelijks meer functioneren

lees verder
2016: start of a worldwide merger?

blogpost

2016: start of a worldwide merger?

Vorig jaar las ik in een zeer interessant boek waarin staat dat de kwaliteit van de maatschappij wordt bepaald door het hoogste niveau van samenwerkingsvormen binnen deze maatschappij. Organisaties zouden daarbij een belangrijke rol spelen omdat juist zij zich kenmerken

lees verder
working out loud: podcast to the max

Podcast

working out loud: podcast to the max

Tja, podcasts, is dat niet iets van 10 jaar terug? Maar als je steeds meer collega's hoort vertellen hoeveel kennis zij opdoen door het luisteren van podcasts tijdens hun woon-werk-verkeer, dan ga je je er toch eens in verdiepen. En

lees verder
feedback