een slimme organisatie, wat is dat eigenlijk?

Ons doel als organisatie is het slimmer maken van onze klanten. Maar wat is nou eigenlijk een slimme organisatie en waarom zou je dat willen? Misschien meteen maar met de laatste vraag beginnen, waarom zou je een slimme organisatie willen hebben.
waarom
De grootste uitdaging voor iedere organisatie is hoe om te gaan met de toenemende complexiteit in onze maatschappij, economie, markt ofwel de directe omgeving van de organisatie. Hoe kan je deze toenemende complexiteit beheersen of zelfs in je voordeel gebruiken. De natuurlijke reactie van organisaties is de complexiteit te lijf te gaan door het toevoegen van extra structuren, systemen of procedures. Dit is al honderd jaar de reflex geweest van bijna iedere organisatie en heeft ook heel lang gewerkt. Nu niet meer.

De exponentieel toenemende complexiteit door globalisering, toenemende transparantie, technologie en vrije markten is voor de meeste organisaties niet meer bij te benen. Maar mocht een organisatie nog wel de kracht hebben om de toenemende complexiteit ‘weg te managen’, dan gaat dit direct ten koste van de energie voor de primaire doelstelling van de organisatie. Resultaat is dat organisaties  zwaar, traag, inefficiënt en steeds minder klantgericht worden. Maar wat dan wel te doen?: Slimmer worden!

(HQ)D+A/Sec
Slimmer worden betekent eigenlijk niet meer dan er voor zorgen dat er binnen de organisatie meer goede beslissingen en acties per seconde worden genomen. (High Quality Decisions + Actions per Second. ((HQ) D+A/Sec)). En dat betekent concreet dat er twee dingen moeten gebeuren:

1.    Meer besliskracht
2.    Hogere kwaliteit beslissingen

meer besliskracht
Meer besliskracht betekent niet dat de bestaande besliscentra in een organisatie meer beslissingen gaan nemen, het betekent ook niet dat de bestaande besliskracht wordt verdeeld over de organisatie. Nee, meer besliskracht betekent: meer besliskracht! Dus dat meer mensen meer beslissingen per seconde kunnen en mogen nemen. Hierdoor zijn er meer mensen die situaties zelf kunnen beoordelen en daar een beslissing over kunnen en mogen nemen zonder daarvoor altijd de oude besliscentra te hoeven raadplegen.

hogere kwaliteit beslissingen
Wanneer je medewerkers in de gelegenheid stelt meer beslissingen te laten nemen, dan is het verstandig om medewerkers van de juiste informatie te voorzien, zodat ze beter in staat zijn goede afwegingen te maken. Het liefst moet de informatie ‘context based’ worden aangeboden. Uiteraard is (mobiele) technologie hierbij van groot belang om medewerkers overal en altijd van de juiste informatie te voorzien.

Maar naast het op een juiste manier van informeren is het ook van belang dat de medewerker toegang heeft tot expertise wanneer de aangeboden informatie ontoereikend blijkt te zijn. Om dit mogelijk te maken zal de organisatie een goed (geautomatiseerd) overzicht moeten hebben van wie wat weet en hoe deze experts te bereiken zijn. Ook hier speelt technologie weer een belangrijke rol.

Naast het snel kunnen zoeken in expliciete kennis van experts (geïndexeerde kennis), is het kunnen zoeken in de hoofden van experts (impliciete kennis) mogelijk nog veel belangrijker. Hiervoor hebben wij AskApp ontwikkeld waardoor nog onbekende en niet geïndexeerde kennis binnen de organisatie opgespoord kan worden en beschikbaar worden gesteld aan de medewerker die op het punt staat een beslissing te nemen.

geen walk over
Wij geloven erin dat een slimme organisatie de meest waarschijnlijke organisatievorm is om goed om te gaan met toenemende complexiteit en daardoor de continuïteit en het succes van de organisatie kan garanderen. Wij begrijpen ook als geen ander dat de transitie naar deze nieuwe organisatie geen ‘walk over’ is. Het gaat over vertrouwen, afbreken van structuren, anders organiseren, zien dat ‘connected employees’ belangrijke assets zijn die gekoesterd moeten worden, virtuele structuren (communities), (mobiele) technologie en nieuw leiderschap.

meten is weten
Het zal geen gemakkelijke weg zijn om een slimme organisatie te worden. Via ons onderzoek (The Digital WorkSpace) kunnen organisatie zien waar ze zelf staan op het pad richting de slimme organisatie. Het onderzoek geeft organisaties ook de mogelijkheid zichzelf te benchmarken met vergelijkbare organisaties uit dezelfde industrie.
De resultaten van het onderzoek helpt organisaties om de verschillende disciplines weer aan tafel te krijgen en gezamenlijk een roadmap uit te zetten naar de toekomst.

roadmap
En misschien is het hebben van een gezamenlijke roadmap naar een slimme organisatie wel het belangrijkste houvast om de verandering in te zetten en vol te houden. De roadmap geeft duidelijkheid welke mens/organisatie/technologie-interventies wanneer uitgevoerd moeten worden om een stap te maken richting de slimme organisatie.

Ik hoop dat ik via mijn blog iets meer inzicht heb kunnen geven waarom het belangrijk is om als organisatie slimmer te worden en vooral wat dit betekent voor medewerkers en de organisatie. Mocht je meer willen weten over dit onderwerp schroom dan niet om contact met mij of een van onze medewerkers op te nemen. We vertellen er graag over en willen je nog liever helpen om een stap te zetten.

disruptie vraagt om meer doen

blogpost

disruptie vraagt om meer doen

In het boek “The Fourth Industrial Revolution” van Klaus Schwab (voorzitter World Economic Forum) staan een aantal belangrijke vragen om rekening mee te houden: “When is disruption coming, what form will it take and how will it affect me and

lees verder
feedback