als cognitief analist ontwerp ik kleurrijke muren

Inmiddels ben ik al jarenlang in de IT werkzaam en heb ik vele projecten uitgevoerd als business analist: IT-projecten met projectmanagers, bouwers, testers en implementatiespecialisten. Mijn werk als analist bestaat dan uit het inventariseren en beschrijven van de wensen van de klant en het vervolgens vertalen van deze wensen naar de bouwers. Dit even heel zwart-wit en in het kort.

studie Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

Dáárvoor, zo’n 30 jaar geleden, heb ik de studie CKI (Cognitieve Kunstmatige Intelligentie) in Utrecht afgerond. We dachten toen dat er in no-time veel zou gebeuren op dat vlak, maar het liep anders. De meeste van mijn medestudenten zijn in de “gewone” IT beland en het modelleren van de wereld liet nog even op zich wachten. Sinds kort is de term AI (Automated/Augmented Intelligence) weer hip en is er volop vraag naar kennis op dit gebied. Dus zijn mijn werkzaamheden nu vooral het maken van modellen rondom domeinen waar zo’n AI-product iets mee kan.

IBM Watson

IBM Watson is het neusje van de zalm op dit gebied, maar spreekt en verstaat momenteel nog geen Nederlands (volgens de roadmap van IBM is Watson ergens in Q1 van 2017 ingeburgerd in het Nederlands). Aangezien wij vooral Nederlands sprekende opdrachtgevers hebben, focussen we ons nu nog vooral op de on-premise variant van Watson waar we domeinkennis van de klant aan toevoegen. Maar hoe doe je dat nou?

domeinanalyse

Domeinanalyse is een vak apart omdat je in de huid moet kruipen van een domeinexpert (het werk van de klant) en deze informatie moet vertalen en in een systeem moet stoppen. Je moet goed kunnen filteren wat relevant is en wat niet. Een echte domeinexpert vertelt namelijk graag hoe bijzonder het werk is wat zij/hij doet. Zij beginnen vaak met het meest interessante dat ze ooit hebben meegemaakt terwijl je liever begint bij een hele eenvoudige case zodat je de basis kunt leggen. De bijzondere gevallen komen dan later en lijken bij een goed eerste model altijd met wat uitbreiding van termen of regels binnen de structuur van dat model te passen.

De eerste gesprekken met experts waarin je cases met ze doorneemt leveren een eerste model op dat vervolgens in Watson geïmplementeerd wordt.

De muren van de ruimte waarin ik mijn Watson projecten doe, zien er dan de eerste dagen als in het bijgevoegde plaatje uit.

cognitief analist aan het werk

cognitief analist

Nadat de eerste bibliotheken en regels in Watson zitten is de muur niet meer nodig en gaan we door in Watson zelf of eigenlijk in IBM Watson Explorer Content Analytics Studio. Het gevisualiseerde model geeft de experts en mij nog wel wat houvast, maar nieuwe termen voegen we gelijk aan de bibliotheken in het systeem toe.

Vervolgens komt er een nieuwe cyclus waarin nieuwe cases getest worden met de experts en aanvullende termen worden toegevoegd aan de bibliotheken en nieuwe regels worden toegevoegd. En in hoeveel cycli ben je dan klaar?  Dit is volledig afhankelijk van de grootte van project en de gemaakte afspraken. Ik denk dat een traject nooit klaar is: je zal samen met de klant moeten kijken hoe je het proces voor nazorg (d.w.z. aanvulling nieuwe termen en regels) gaat inrichten. Maar ik durf wel te zeggen dat je in een korte periode van 2 á 3 cycli al aardig wat informatie hebt en kunt aantonen of de businessvraag wel of niet beantwoord kan worden én wat de waarde van je data is. Als cognitief analist ben ik zo de schakel tussen de bedrijfsvoering en het systeem en geef ik data een nieuw leven.

platformkeuze voor chatbots: wie wint?

blogpost

platformkeuze voor chatbots: wie wint?

IT is gewend om te denken in keuzes: gaan we voor dit platform of voor het andere? Logisch, want van oudsher wil je als IT-afdeling over voldoende platform-kennis beschikken om de businessvragen goed en snel te kunnen beantwoorden. Nu is

lees verder
zien is geloven

blogpost

zien is geloven

visuele dataverwerking met Watson Visual Recognition Betekenis geven aan hetgeen we zien leren we als mens van jongs af aan. We verwerken ongekend veel visuele informatie op basis van ervaring en kennis over onze wereld. Ook in het bedrijfsleven is

lees verder
feedback