appathon: van ‘opbobben’ naar teamwork

Zo aan het einde van het jaar is het leuk om terug te kijken op wat we met elkaar hebben georganiseerd bij e-office. Eén van de hoogtepunten wat mij betreft, was de appathon in november. Tijdens de appathon hebben we binnen 24 uur met collega’s van verschillende teams (IBM, Microsoft en Blaud) apps ontwikkeld. Bedoeling was om met interdisciplinaire teams concepten voor apps verder uit te werken tot een MVP (minimal value product) inclusief marketingplan. 

Van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag werkten we aan app-concepten die de maand ervoor waren verzameld door alle collega’s. We waren hierbij op zoek naar oplossingen voor uitdagingen die we vaak zien bij onze klanten. Op basis van stemmen, zijn 4 van deze ideeën geselecteerd om uit te werken tijdens de appathon.

That’s amazing!

Het begon eigenlijk al op donderdagmiddag. Iedereen was welkom om de bestaande app-ideeën verder op te pimpen. Of zo gezegd; ‘opbobben’. Met de ‘That’s right, Bob’-methode hebben we op een Tell Sell-achtige manier de apps en hun features geweldig gemaakt. That’s amazing, Bob! De apps kregen vorm en er kwamen allerlei leuke ideeën om de app meer waarde te geven. Een creatieve en energieke sessie, die goed werkte om het gele proces in je brein aan te zetten.

realisme

Vanaf vrijdagmiddag werden deze opgepimpte ideeën weer bijgeschaafd tot realistische concepten die in 24 uur te realiseren waren. Iedereen stond te popelen om te beginnen, dus de teams gingen snel aan de slag. Allereerst met wat afspraken in de groep; wat willen we opleveren in 24 uur en wie heeft daarin welke rol? Vervolgens over op de app: de probleemstelling, verdere ideegeneratie, uitwerking van het concept en daarna.. aan het werk! Hard aan het werk, want de tijd dringt!

toolkit

Om het proces te ondersteunen maakten we gebruik van de Design Method Toolkit van MediaLab Amsterdam. Deze toolkit bevat kaarten om het ontwikkelproces te ondersteunen met opdrachten, bijvoorbeeld Photo safari of Venn diagram. Voor elke fase in de ontwikkeling, van ideeëngeneratie naar het begrijpen van de gebruiker tot prototyping en testen, worden methodes in hapklare delen voorgeschoteld. Een heel erg leuke en makkelijke manier om als interdisciplinair team aan de slag te gaan.

snel resultaat

Na een korte, maar goede nacht in het Van der Valk hotel in Houten werden met brakke hoofden op zaterdagochtend de apps en presentaties verder bijgewerkt. De laatste testen werden uitgevoerd om in het middaguur een werkend prototype te kunnen presenteren. Wat een vooruitgang kun je boeken in zo’n korte tijd! Dankzij goed teamwork konden we met trots vier sterke MVP-apps laten zien.

Volgend jaar weer!

TalkTeam – meeting app for IBM Connections

blogpost

TalkTeam – meeting app for IBM Connections

Meetings are a waste of time? Losing overview of all submitted documents? Not clear which agreements have been made after the meeting? Meetings will be better, smarter and easier using TalkTeam. An app which uses the power of IBM Connections.

lees verder
vertrek babyboomers?: AskApp

blogpost

vertrek babyboomers?: AskApp

Steeds vaker merken we dat er sluipenderwijs bij veel organisaties een probleem ontstaat: het vertrek van de babyboomers. Babyboomers zijn mensen die zijn geboren tussen 1946 en 1964 volgens de definitie op Wikipedia. Ik kan hier als ervaringsdeskundige over spreken

lees verder
feedback