andersdenkers

Deze week ben ik begonnen in het boek “In het oog van de orkaan” van Jan Rotmans. Rotmans is hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Wat mij aanspreekt in zijn boek is de wetenschappelijke onderbouwing dat wij als Nederland (en eigenlijk de gehele wereld) aangekomen zijn op een historisch ‘kantelpunt’. We kunnen niet meer doorgaan met dezelfde manier van maakbaar denken en doen van de afgelopen honderd jaar. We zullen radicale beslissingen moeten nemen om een nieuwe wereld te creëren waar we ons veilig voelen, er voldoende voedsel en energie is en ons kunnen blijven ontwikkelen.

losgezongen
De huidige organisaties die verantwoordelijk zijn voor onze zorg, de pensioenen, woningen, de publieke zaak, het milieu, de energie en ons voedsel zijn zwaar verouderd. Ze kenden hun hoogtepunt in de jaren tachtig maar zijn nu een blok aan ons been en zijn een rem op vooruitgang en innovatie. Deze organisaties zijn een doel op zichzelf geworden en hebben zichzelf losgezongen van hun oorspronkelijke doelstelling. Bijvoorbeeld het zorgen voor mensen.
Mensen, burgers, wij dus, voelen ons niet meer gehoord en begrepen. De systemen (de organisaties) zijn vooral gericht op beheersbaarheid, efficiency, controle, belangenbehartiging en zijn de burger volledig kwijtgeraakt. Het gevolg is dat mensen, jij en ik, het zelf gaan oplossen. Wij gaan zelf samen iets regelen voor onze gezamenlijke energiebehoefte, er ontstaan stadsboerderijen zodat we weten waar ons voedsel vandaan komt, we gaan voor elkaar zorgen omdat we er met de dure zorg niet meer uitkomen, we nemen het over van systemen.

stadshavens
In Rotterdam is een project gestart onder de naam Stadshavens. In de Maashaven en de Rijnhaven zullen drijvende “steden” ontstaan waar de wetgever niets meer te zeggen heeft over ruimtelijke ordening. Van de wet mag je namelijk niet bouwen op water, maar dat gaat in Rotterdam nu wel gebeuren. De steden zullen energie-neutraal zijn, werkleven en recreatie  faciliteren. De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor hun eigen drijvende stad. Om dit mogelijk te maken is er wel een duidelijke visie over hoe de drijvende steden er over 30 jaar uit zullen zien. Rotmans noemt dit ‘het wenkend perspectief’.  De weg naar het perspectief is bewust niet helder gemaakt omdat het zich moet kunnen ontwikkelen in relatie tot de omstandigheden op ieder moment gedurende de reis.

transitie
Wat wel duidelijk is in het boek van Rotmans is dat er dwarsdenkers nodig zijn om een transitie mogelijk te maken. Andersdenkers, mensen en bedrijven die los van de huidige belangen zelf durven na te denken en keuzes durven te maken. Om de energie erin te houden gedurende de reis naar het wenkend perspectief zijn ‘Icoon projecten’ nodig. Dat zijn tussenresultaten die anderen weer inspireren om door te gaan.

Wanneer ik zijn boek lees laait mijn vuur dat ruim twintig jaar geleden is ontstoken om te zoeken naar nieuwe organisatievormen waarbij de kracht van mensen centraal staat weer op. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die vinden dat het echt anders moet. Waar het nu om gaat is dat deze mensen zich verbinden en een voorbeeld, inspiratie en kracht zijn voor anderen. De huidige machtsblokken (politiek, zorg, energie, voedsel, maar ook technologie) zullen namelijk nooit uit zichzelf veranderen. Zij zullen er alles aan doen om de huidige situatie te handhaven. De echte verandering komt toch van een kleine groep die weigert zich te conformeren aan de bestaande machten.

join the club
Ik ben blij en trots dat e-office al sinds 1991 door velen wordt gezien als een dwarsdenker. Niet een bedrijf dat zomaar te vangen is in een bestaande categorie. We hebben een visie en een droom die door veel buitenstaanders niet altijd wordt begrepen en als vaag wordt bestempeld. Wij geloven in een andere wereld, een wereld die aansluit op de beelden die Rotmans beschrijft in zijn boek. Een wereld waar we samen met elkaar zorgen voor de wereld en elkaar. Waarbij ieder individu uniek is en ook zo wordt behandeld. Een wereld waar we met respect met elkaar en onze omgeving omgaan.

Ik kan je het boek van Rotmans van harte aanbevelen en ik hoop dat we elkaar binnenkort als ‘andersdenkers’ de hand kunnen schudden zodat we samen mogen werken aan een nieuwe wereld.

oog van het orkaan

 

 

de magie van de cloud

blogpost

de magie van de cloud

Herinner je nog momenten toen je als kind luisterde naar verhalen over tovenaars en magie? Herinner je ook nog het gevoel dat je hierbij had? Meestal zal dit "verwondering", soms "vrees" maar zelden "onverschilligheid" geweest zijn. Welke emoties komen er

lees verder
ik kies voor IBM!

blogpost

ik kies voor IBM!

Met bijna 20 jaar IBM ervaring op mijn curriculum vitae werd het weleens tijd dat ik uitleg waarom ik iedere keer weer kies voor IBM. En waarom ik IBM trouw blijf. IBM Global is zeer innovatief in zijn doen en

lees verder
working out loud: podcast to the max

Podcast

working out loud: podcast to the max

Tja, podcasts, is dat niet iets van 10 jaar terug? Maar als je steeds meer collega's hoort vertellen hoeveel kennis zij opdoen door het luisteren van podcasts tijdens hun woon-werk-verkeer, dan ga je je er toch eens in verdiepen. En

lees verder
feedback