2016: start of a worldwide merger?

Vorig jaar las ik in een zeer interessant boek waarin staat dat de kwaliteit van de maatschappij wordt bepaald door het hoogste niveau van samenwerkingsvormen binnen deze maatschappij. Organisaties zouden daarbij een belangrijke rol spelen omdat juist zij zich kenmerken door het ontwikkelen van hoogstaande samenwerkingsvormen. Nou wordt het interessant, dacht ik. Wanneer wij het voor elkaar krijgen om organisaties anders, slimmer, duurzamer te laten werken dan heeft dat blijkbaar direct effect op de samenleving. Hiermee kreeg onze zoektocht die wij (e-office) sinds 1991 naar nieuwe organisatievormen zijn gestart een compleet nieuwe lading. Wij bouwen mee aan een nieuwe wereld! Daar werd ik op dat moment erg blij van.2015
Wanneer ik terugkijk naar wat er in 2015 in de wereld is gebeurd, dan is er alle reden om juist niet blij te worden. Ik zag in 2015 veel ongelijkheid, onbegrip, gebrek aan tolerantie, hebzucht, overspannenheid en te veel macht bij te weinig mensen, structuren die versleten zijn, manipulatie van inzichten, veel gedoe, kan je zeggen. Je zou er zelfs moedeloos van kunnen worden. Maar ik word dat toch niet.

werelden komen samen
Werelden komen samen en dat doet zichtbaar pijn. Het doet pijn omdat we tot nu toe los van elkaar hebben kunnen leven, nooit echt verbonden waren, ieder zijn eigen wereld kon hebben, zijn eigen regels kon bedenken en er naar kon leven zonder veel rekening te houden met de ander. Maar die tijd is over, we hebben geen verschillende werelden meer, we hebben één wereld.  We hebben geen mogelijkheid meer om zaken verborgen te houden, we kunnen ons hoofd niet meer in de grond stoppen. We zullen met elkaar op zoek moeten naar een nieuwe samenleefvorm; een nieuwe maatschappij. Interessant is nu de vraag of er intussen samenwerkingsvormen zijn (bij organisaties) die onbewust al vormgeven aan onze nieuwe maatschappij. Ik denk dat dat zo is.

technologie als influencer
Sinds 1984 ‘zit’ ik in de automatisering, sinds 1991 met samenwerkingssystemen, sinds 1993 met internet, sinds 2000 met mobile oplossingen, sinds 2002 met portals, sinds 2010 met de cloud en social business, sinds 2014 met machine learning en sinds 2015 met klanten die hun samenwerkingsvormen aanpassen aan de standaardservices van Microsoft en IBM. Internet heeft onze wereld snel veranderd, dat kan niemand ontkennen. Er zijn veel businessmodellen overbodig geworden, succesformules ter ziele gegaan en er zijn veel nieuwe businessmodellen bijgekomen door internet. De mobiele telefoon heeft ons gedrag in 15 jaar tijd ook volledig veranderd. We kunnen dus concluderen dat technologie een grote invloed heeft op ons gedrag en op onze samenleving.

connected companies als voorbeeld
Maar stel je nu eens voor dat er bedrijven zijn die alle moderne technologie weten te combineren met hun bedrijfsdoelen en de capaciteiten van hun medewerkers. Het resultaat zou zijn dat deze bedrijven in staat zijn om zich razendsnel aan te passen aan veranderende omstandigheden, er alles aan doen om hun klanten altijd perfect te bedienen,  altijd de juiste producten en diensten klaar hebben staan en altijd in gesprek zijn met klanten. Wat zijn dat dan voor bedrijven? We noemen deze bedrijven ‘connected companies’. Wat zoveel betekent dat alle medewerkers verbonden zijn aan andere medewerkers, kennis, expertise, inzichten, klanten, bedrijfsdoelstellingen en het overkoepelend doel, de ‘why’. Het gaat om medewerkers met veel autonomie, die zich er wel van bewust zijn dat ze samen het spel moeten spelen. Deze connected medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid, maar begrijpen ook wanneer ze er andere expertise bij moeten halen. Het hogere doel van dit type bedrijven is ‘organisational intelligence’. En dat is iets anders dan ‘efficiency en cost saving’. En daar vind ik een bruggetje naar wat ik zie gebeuren in onze huidige samenleving.

gebrek aan samenhang
Het kenmerk van organisaties waar ‘het hogere doel’ is gelegen in ‘efficiency en cost saving’, is dat dit type bedrijven gefragmenteerd opereert. Er is vaak geen samenhang, geen interesse in mensen of omgeving, geen plezier of aandacht voor klanten of medewerkers, het draait alleen om geld. Problemen worden ad hoc opgelost zonder de lange termijn in de gaten te houden, er is geen ‘purpose’ behalve groei. Het blijkt dat mensen daar moe van worden, egoïstisch worden, hebberig, ze haken af en het bedrijf zal uiteindelijk niet overleven omdat niemand er nog wil werken of iets van wil kopen.

En eigenlijk kijk ik ook zo naar onze samenleving op dit moment, er is geen samenhang, geen ziel, ieder gaat voor zijn eigen doel, er is veel egoisme, geen tolerantie, geen overkoepelende purpose, geen besef dat we het met elkaar moeten doen op deze aarde. Onze samenleving lijkt een uitvergrote situatie van een grote ‘merger’ van een aantal corporates. Niemand vertrouwt elkaar, hoop geroddel, politiek, gevechten, mannetjes. Anders gezegd, al die (merger)gevechten worden gevoerd met energie en middelen die bedoeld waren om de klant te helpen, maar die klant doet er blijkbaar even niet toe in dit soort situaties. Maar wie is eigenlijk de klant van onze samenleving?

wie is die klant?
Als we de wereld nou eens zien als een grote merger van culturen, inzichten, gedragsvormen, religies en machtsblokken, wie is dan de klant van deze world merger? Precies, jij en ik, nu en in de toekomst. En wat willen we eigenlijk allemaal: ik denk een beetje gelukkig kunnen zijn. Dat wil uiteindelijk iedereen. Alles wat mensen doen, hoe slecht dan ook, doen we uiteindelijk om als resultaat daarvan gelukkiger te worden. Dus de fusie moet er voor zorgen dat iedereen gelukkig kan leven, wat mij betreft. Dat betekent automatisch dat je nooit gelukkig kan worden ‘ten koste van iemand anders’. Dan gaat het namelijk mis.

In een connected company werken mensen autonoom binnen gezamenlijk vastgestelde spelregels. Wat zoiets betekent als dat je volledig jezelf kan zijn zonder dat je het grote geheel en de gezamenlijke toekomst in gevaar brengt. Spelregels zijn nou eenmaal de consequentie van werken of leven met meerdere mensen die gebruik maken van beperkte bronnen en het hebben van een gemeenschappelijk doel.

opnieuw jezelf uitvinden
Om een world merger van deze omvang succesvol te maken zullen alle partijen en mensen bereid moeten zijn om te veranderen. Het kan niet zijn dat er één groep bij zit die dominant is, want daardoor zullen de anderen zich direct onderdrukt voelen. De merger heeft een overkoepelende purpose nodig, iets waar iedereen zich in kan vinden. Wat dat precies moet zijn weet ik niet, maar het heeft zeker te maken met dat iedereen gelukkig kan zijn in de nieuwe situatie, zichzelf kan zijn zonder dat anderen daar last van hebben. Dat zou wat mij betreft het startpunt moeten zijn voor het zoeken naar nieuwe oplossingen voor een nieuwe samenleving.

software lezen
Interessant is dat wanneer je de samenwerkingssoftware vanaf 1990 ‘leest’, je ziet dat het toen al ging over transparantie, delen, respect, gelijkwaardigheid, openheid, overal, altijd, iedereen. Samenwerkingssoftware faciliteert dat gedachten samenkomen, zorgt voor nieuwe oplossingen, nieuwe inzichten, nieuwe organisatievormen en misschien uiteindelijk wel via een hele omweg voor een nieuwe maatschappij.

Helaas zijn de meeste oude leiders van nu die de world merger begeleiden juist niet de mensen die bekend zijn met het karakter van nieuwe samenwerkingsvormen, dus zullen zij kiezen voor oude oplossingen. Hierdoor ontstaan ad hoc oplossingen, gaat het om brandjes blussen, is er geen hoger doel. Maar aan de andere kant denk ik dat dit hooguit nog een aantal jaren kan duren voordat er een wereldwijd probleem (milieu, voedsel, energie, bronnen, water, klimaat, financieel, economie, volksverhuizingen, ziekten) zich zal aandienen waardoor de wereld wel zal moeten veranderen en er nieuwe moderne leiders opstaan. Waarschijnlijk zullen zij samen komen tot een overkoepelende ‘world purpose’ met bijbehorende spelregels, en zullen we samen zoeken naar een nieuw evenwicht met elkaar en onze stille vennoot; de aarde.

of toch…
Maar misschien is er een andere oplossing dan wachten op een wereldramp. Misschien moeten wij samen werken aan een overkoepelende purpose, aan nieuwe spelregels. Misschien moeten we samen proberen om maatschappelijke problemen op te lossen, niet omdat we daar rijk of beroemd mee willen worden, maar omdat we een betere wereld willen waar we gelukkig in kunnen leven. Landen en regeringen zijn niet meer in control, het zijn te grote organisaties geworden, dat moeten we echt niet willen. Misschien moet de klant van onze samenleving weer in control zijn.

Omdat oude structuren die ons mensen vertegenwoordigen niet meer lijken te werken, moeten we samen actief zoeken naar nieuwe vormen. Misschien wel aanvullend aan bestaande structuren. We kunnen ons niet veroorloven dat we zoveel energie verliezen aan de merger zonder daarbij nog oog te hebben voor de klant, ons. Het is mijn overtuiging dat er al veel mensen en organisaties zijn die op een hoger niveau samenwerken dan dat onze samenleving op dit moment laat zien. Ik denk dat we vertrouwen moeten hebben in deze nieuwe vormen van samenwerking en deze inderdaad als voorbeeld zien voor een nieuwe maatschappij: autonomie binnen spelregels, waarbij geluk voor iedereen het hogere doel is.

Daar geloof ik in en daar wil ik graag aan bijdragen. Namens alle medewerkers van e-office wens ik u een heel gezond, plezierig en gelukkig 2016.

AskApp: de optimale inzet van brains

Klantverhaal

AskApp: de optimale inzet van brains

Natuurlijk weet je precies welke kennis en expertise jouw collega’s hebben, waar ze goed in zijn en wat er in hun hoofd omgaat. Hierdoor ontwikkelt jullie organisatie zich razendsnel; als er een goed idee is en je hiervoor aanvullende hulp

lees verder
OOZ: digitale werkplek voor 41 scholen

Klantverhaal

OOZ: digitale werkplek voor 41 scholen

Met 41 scholen, meer dan 1400 medewerkers en ruim 11.000 leerlingen is OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) een grote netwerkorganisatie in de regio Zwolle. Om onderlinge kennisdelingen en samenwerking te vergemakkelijken is een portaal ingericht op basis van

lees verder
feedback